ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – 2020.“

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту расписао је конкурс за избор најповољнијих установа и организација као и васпитача за учешће у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске – 2020.“.
Пројектом су обухваћена сва дјеца узраста од 6 до 15 година (која по конкурсу испуњавају услове), а у случајевима дјеце са сметњама у развоју до навршених18 година старости.
Пројекат ће се реализовати у услужном простору Омладински хостел „Ужице“ у Бечићима, општина Будва, Република Црна Гора у периоду од 30.05. до 22.09.2020. год..
Родитељи заинтересоване дјеце, као и Удружења са подручја општине Љубиње, која имају индикације за учешће, пријаве подносе у ЈУ „Центар за социјални рад“ Љубиње, сваким радним даном од 7 до 15 часова, гдје могу добити и остале информације о критеријумима учешћа у пројекту.

Лица образовног профила:просвјетни радник, социјални радник, психолог, педагог, дефектолог, која су заинтересована да учествују у пројекту као васпитачи, могу преузети пријавне обрасце у ЈУ „Центар за социјални рад“ Љубиње.
Конкурс је отворен од 17.02.2020. године до 17.03.2020. године.

Услове за учешће у пројекту можете наћи на веб страници ЈФДЗ РС (www.jfdz.org)