Привредни субјекти

AAA » A+ | A-


ЈП „ Водовод“ Љубиње,  директор Раденко Ћук

Центар за социјални рад, в.д. директор Радмила Рудан

“Фармавит” д.о.о.

програм: фабрика сточне хране, капацитет 3т/час
п.простор: хала око 1500 м2
тршиште: БиХ
запошљава: 15-20 радника
контакт тел. 621-480

“Кока-продукт” д.о.о.
програм: производња конзумних јаја,пиленки и бројлерског меса
п.простор: 7+4 хале са опремом (цца 11000 м2 пословног простора)
тржиште: БиХ
запошљава: 50 радника
контакт тел. 621-137

“ИМЕЛ” д.о.о. (ново) на бази страног улагања (пробна производња август 2003.)
програм: прерада меса и производња месних прерадевина
п.простор: цца 2100 м2
тржиште: БиХ – и извоз
запошљава: 30 радника
контакт тел. 621-437, 621-687

“Љубивит” – општа земљорадницка задруга
програм: производња једнодневних пилица
п.простор: хала око 500 м2, капацитет 1.000.000 комада годишње
тржиште: БиХ
запошљава: 5 радника
контакт тел. 621- 652

“Соко” ФТС – а.д.
програм: производња градевинских колица, јапанера, точкова и разних отпресака
п.простор: метално-монтажне хале око 3000 м2 ( и разноврсне машине за обраду метала)
тржиште: БиХ-СЦГ
контакт тел. 621-014

“Љбиље” д.о.о.
програм: узгој, откуп и прерада љековитог биља (са линијом за паковање цајева)
простор: хала 500 м и земљиште у закупу
тржиште: БиХ и извоз (екстракта)
запошљава: 10 радника
контакт тел. 621-598

“Соко-гума” а.д.
програм: производња техницке гуме и производа(тоцак,заптивке и др)
простор: метално-монтажна хала 1000 м2 (добра опрема за производњу)
тржиште: БiH
контакт тел. 621-163

“Соко-панел” а.д.
програм: производња полиуретанских панела (систем) и расхладних комора и уредаја
простор: метално-монтажне хале 4000 м2 (са опремом)
контакт тел. 621-224

“Аграр” д.о.о.
програм: откуп и ферметација сировог дувана
запошљава: сезонску радну снагу
контакт тел. 621-119

“Агрос” – д.о.о.
Програм: плантажни узгој јабуке
Има систем против-градне и против-мразне заштите, и наводњавање “кап по кап”!!!
запошљава: сезонску радну снагу
контакт тел.

“ПМП 2000”, д.о.о.
програм: производња металног намјештаја
контакт тел. 621-170