Јавне установе и предузећа

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

ЈП „ Водовод“ Љубиње,  директор Ристо Шушић
Тел: 059-621-360
Адреса: Трг Немањића бб

ЈП Градска чистоћа и канализација,
тел:
Адреса: Црногорски пут бб

Центар за социјални рад, в.д. директор Радмила Рудан
Тел: 059/630-210
Адреса: Светосавска 2

ЈУ „Народна библотека др Љубо Михић“, Васиљка Круљ
Тел: 059/621-264
Адреса: Светосавска 10

ЈУ Дјечији вртић „Љубиње“, в.д  Милена Турањанин
Тел: 059/621-146
Адреса: Николе Тесле 4

ЈУ Дом здравља Љубиње, в.д. Свјетлана Војчић
Тел: 059/621-273
Адреса: Трг Немањића бб

ПРЕДУЗЕЋА
“Фармавит” д.о.о.

програм: фабрика сточне хране, капацитет 3т/час
п.простор: хала око 1500 м2
тршиште: БиХ
запошљава: 15-20 радника
контакт тел. 621-480

“Кока-продукт” д.о.о.
програм: производња конзумних јаја,пиленки и бројлерског меса
п.простор: 7+4 хале са опремом (цца 11000 м2 пословног простора)
тржиште: БиХ
запошљава: 50 радника
контакт тел. 621-137

“ИМЕЛ” д.о.о. (ново) на бази страног улагања (пробна производња август 2003.)
програм: прерада меса и производња месних прерадевина
п.простор: цца 2100 м2
тржиште: БиХ – и извоз
запошљава: 30 радника
контакт тел. 621-437, 621-687

“Љубивит” – општа земљорадницка задруга
програм: производња једнодневних пилица
п.простор: хала око 500 м2, капацитет 1.000.000 комада годишње
тржиште: БиХ
запошљава: 5 радника
контакт тел. 621- 652

“Љбиље” д.о.о.
програм: узгој, откуп и прерада љековитог биља (са линијом за паковање цајева)
простор: хала 500 м и земљиште у закупу
тржиште: БиХ и извоз (екстракта)
запошљава: 10 радника
контакт тел. 621-598

“Аграр” д.о.о.
програм: откуп и ферметација сировог дувана
запошљава: сезонску радну снагу
контакт тел. 621-119