ПЛАН ИЗЛАГАЊА ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

У складу са чланом 18.Правилника о употреби и изради извода из  Централног бирачког списка (Сл.Гл.  БиХ, број 29/18), Општинска изборна комисија Општине Љубиње  д о н о с и

  ПЛАН ИЗЛАГАЊА ИЗВОДА  ИЗ  ПРИВРЕМЕНОГ  БИРАЧКОГ СПИСКА Општине  Љубиње

1.Привремени бирачки списак Општине Љубиње ( са стањем на дан расписивања избора ) излаже се:

А) У шалтер сали  Општине Љубиње  у Улици Светосавска  бр.2  Љубиње ,

Б)  На званичном сајту Општине Љубиње

2.Привремени бирачки списак излаже се са циљем да би држављани  БиХ  са бирачким правом  могли приступити  истом и извршити евентуалну  исправку или допуну истог.

3.Привремени бирачки списак не садржи податке о ЈМБ грађанина као ни адресу.

4.Привремени бирачки списак излаже се  у периоду од 09.06.2018. до 09.07.2018.године .

5.Обавјештавају се грађани ( расељена лица ) да Општинска изборна комисија и Центар за бирачки списак који ради у згради Општине  посједују обрасце којим расељна лица могу евентуално промијенити  своју бирачку опцију  (одређену  чланом 20.08. Закона)

 

6.Контакт телефон за све информације  је :

– Центар за бирачки списак  059 630 287

-Општинска изборна комисија 059 630 290

ПРИВРЕМЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ