Обавјештење са 8. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Одборници Скупштине општине Љубиње су на сједници која је одржана 11. јула 2013. године разматрали 10-так тачака дневног реда.

На предлог Начелника Општине, усвојен је Програм мјера и активности за стабилизацију функција Буџета општине, а донесена је и Одлука о кредитном задужењу општине у износу од 300.000 КМ.

У складу са усвојеним Програмом, средства кредитног задужења су намијењена за измирење доспјелих обавеза према добављачима и буџетским корисницима, затим за обезбјеђење учешћа у суфинансирању доградње на водоводу, а  200.000 КМ је намијењено стварању предуслова за економски развој путем куповине непокретности, производне хале „Соко-панели“, која би тако постала  понуда и позив Општине Љубиње озбиљном инвеститору да успостави производњу и запошљавање радника.

У складу са планом припрема за предстојећи попис становништва, домаћинстава и станова именована је Пописна комисија у саставу:

  • Јованка Богдановић, предсједник
  • Перо Турањанин, члан
  • Здравко Крунић, члан
  • Ален Шехидић, члан

Скупштина је разматрала извјештаје о раду и пословању: Ј.П.  „Водовод“. СШЦ „Светозар Ћоровић“, Одбојкашког клуба „Љубиње“, Борачке организације Љубиње, ОО Црвеног крста,   за 2012.годину.

Изабрани су и чланови школских одбора – представници јединице локалне самоуправе.

Владо Сикимић је именован за члана школског одбора Средњошколског центра „Светозар Ћоровић“, а Маја Косјерина је именована у школски одбор Основне школе „Свети Сава“.