ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


                                           ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

За пројекат изградње система за наводњавање на локалитету Љубињско поље

 

 

 

Обавјештава се заинтересована јавност да је дана 07.12.2016.године, подносилац захтјева Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јединица за координацију пољопривредних пројеката предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат изградње система за наводњавање на локалитету  Љубињско поље, општина Љубиње.

 

С обзиром да се ради о постројењу за које је,  у складу са чланом 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу(Службени гласник републике Српске“, број 124/12) обавезно издавање еколошке дозволе, потребно је према члану 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15) омогућити заинтересованој јавности бесплатни увид у наведени захтјев и документацију у просторијама Општине Љубиње.

 

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у захтјев за еколошку дозволу и приложену документацију у просторијама општине Љубиње, канцеларија Одсјека за урбанизам  у року од 30 дана од дана објављивања овог обавјештења у дневном листу.

У овом року заинтересована јавност може поднијети овом органу мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.

 

 

Датум: 13.12.2016. године

 

 

Одјeљење за општу управу