ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


15.сједница Скупштина Општине

 

 

            На 15-ој сједници Скупштине Општине Љубиње, која је одржана 14.11.2014.године, на дневном реду је било неколико, могло би се рећи, крупнијих питања из надлежности парламента јединице локалне самоуправе.

Прво, као обавезу усклађивања са новим измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи, и потребом пречишћавања текста, након неколико измјена и допуна Закона и Статута, по закључењу поступка јавне расправе, Скупштина Општине је на предлог Начелника Веска Будинчића усвојила нови Статут Општине Љубиње.

Са истим разлозима усклађивања са важећим Законом и новим Статутом, Скупштина је утврдила Нацрт Пословника о свом раду, који се упућује на разматрање са циљем да буде усвојен до краја године.

У складу са годишњим календаром обавеза, на овој сједници су разматрана и важна питања Буџета Општине за текућу и наредну годину.

Прво је разматран и усвојен Извјештај о извршењу буџета за период јануар-септембар ове године, који показује да су приходи износили 1.154.261 КМ, што је 70% од годишњег плана и, могло би се рећи, на нивоу иначе скромних очекивања.

Поводом овог извјештаја Начелник Општине је казао да се порески приходи остварују према плану, осим у случају пореза на плате запослених, који знатно заостају, а непорески приходи љубињског буџета су хронично танки.

На бази деветомјесечног остварења и процјена новонасталих околности, потреба и приоритета, Начелник Општине је Скупштини предочио Нацрт Ребаланса овогодишњег Буџета гдје се планирани приходи од 1.659.200 КМ незнатно увећавају, за око 20.000 КМ. Повећање износа прихода не значи нове реалне новчане дознаке него се ради о потреби књиговодственог евидентирања одређених грант-средстава које су примиле неке јавне установе у Љубињу.

 

Даље, Ребалансом се уређује промјена износа на одређеним позицијама гдје је дошло до одступања у односу на план, као нпр.у случају премије за засађени дуван гдје је умјесто планираних 40.000 КМ извршена исплата од 72.200 КМ.

Ребаланс Буџета остаје на расправи до прибављања мишљења Министарства финансија и коначне одлуке Скупштине, која се очекује до краја године.

 

Слиједом календара у поступку доношења Буџета, на овој сједници Начелник је дао Нацрт овог кључног документа, који ће одредити обим и садржај, али и домете општинске политике за 2015.годину.

 

Знајући за бројна ограничења која стоје на путу остварења буџетских прихода, у Нацрту се планира да Буџет Општине за 2015.годину, остане на скромном нивоу од 1.639.100 КМ, што је незнатно мање од овогодишњег плана.

Очекује се да о предлогу одлука о буџету Скупштина одлучи до краја ове године.

 

Процјењујући да ће остваривање непореских прихода Општине и даље бити ограничено разним разлозима, одлучено је да се у остваривање додатних прихода крене и путем продаје неколико парцела пољопривредног земљишта у власништву Општине, које су смјештене у К.О. Грабље. Продаја ће се вршити путем јавне лицитације.

 

 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ