ОДАБРАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОЦД

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Начелник општине Љубиње расписао је дана 03. 06. 2014. године Јавни позив организацијама цивилног друштва за доставу приједлога пројеката за финансирање из буџета општине Љубиње за 2014. годину.

Укупан износ средстава за 2014. годину износи 10 000 км.

На јавни позив приједлоге пројеката доставиле су четири организације цивилног друштва.

Након приједлога Комисије за одабир и оцјењивање пројеката, Начелник општине Љубиње донио је одлуку о расподјели средстава  за финансирање пројеката организација цивилног друштва из буџета општине Љубиње за 2014. годину како слиједи:

2