ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Обавјештавамо пољопривредне произвођаче – садиоце дувана,да је Општина Љубиње за 2014, годину донијела Одлуку да се из буџета Општине издвоје средства у виду премије за узгој дувана.

Право на премију имају пољопривредни произвођачи који су засадили дуван на властитом посједу или закупљеном пољопривредном земљишту.

Висина премије износи 0,02 км по једном струку засађеног дувана (0,20 фенинга тј. за 1000 струка засађеног дувана премија износи 20 км).

Захтјеви се подносе код Сорајић Драгољуба – референта за пољопривреду у Општини Љубиње, до 30. 06. 2014. године.

Уз захтјев понијети фотокопију личне карте и фотокопију текућег рачуна.

Исплата премије ће се вршити у току јула и августа мјесеца 2014. године.

 

служба за информисање