ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Обавјештавамо пољопривредне произвођаче – садиоце дувана, да је Скупштина општине Љубиње за 2015. годину донијела Одлуку да се из буџета Општине издвоје средства у виду премије за садњу дувана.

Право на премију имају пољопривредни произвођачи који су засадили дуван на властитом посједу или закупљеном пољопривредном земљишту.

Висина премије износи 0.01 КМ по једном струку засађеног дувана ( 1 фенинг, тј. за 1000 струкова засађеног дувана 10 КМ ).

Захтјеви се подносе у Општини Љубиње од 01. 08. 2015 – 30. 09. 2015. године.

Уз захтјев понијети фотокопију личне карте и фотокопију текућег рачуна.

Исплата премије ће се вршити од 01.10. 2015 – 31. 12. 2015. године.

 

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ, ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ

 

Служба за информисање