ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Н А Ч Е Л Н И К

Број: 02-338-1/15
Дана, 24.7.2015.године

Дангубић Милан, Пецељ Чедислав,
Чолић Блаженко и други
Поштовани,

Поводом вашег захтјева у вези проблема учесталих и дужих застоја у водоснабдијевању становника Ул.Пребиловачки пут, Обор, Прекопци, желим дати неколико обавјештења.
Прво, имам пуно разумијевање тежине проблема са којим сте суочени а осјећам и одговорност органа Општине и своју одговорност за настало стање.
Наравно, знам да ријечи нису довољне да се проблем ријеши.
Без икаквих калкулација и намјера да скренем пажњу са главних питања, изложићу вам своја сазнања о предметном питању као и могућности рјешења.
Није вам непознато да сам у великој мјери упознат са стањем система љубињског водовода. Познато ми је, колико је доступно, и стање управљања системом. Познати су ми и резултати пословања јавног предузећа. Нарочито ми је познато каква су и колико вриједна била улагања у реконструкцију, доградњу и одржавање водовода у не тако давном периоду.
На жалост, одавно нисам задовољан како ствари функционишу.
Да не дужимо причу, желим да знате да нисам могао подржати извјештај о раду и пословању ЈП „Водовод“ за 2014.годину, па је Скупштина овај извјештај само примила на знање.
За сједницу Скупштине Општине која је заказана за 30.7.2015.године дао сам оцјене и предлог мјера за превазилажење настале ситуације. Вјерујем да ће расправа на сједници Скупштине одредити исправан ред потеза који ће темељито промијенити стање функција ЈП „Водовод“.
У овом тренутку јасно износим став да нема озбиљних техничких проблема да систем водоснабдијевања функционише на задовољавајући начин. За ове оцјене спреман сам изнијети аргументе.
Проблеми су очигледно кадровске и организационе природе и спреман сам и одлучан дати допринос њиховом рјешавању.
Поштовани, ваше је право да одредите начин изражавања незадовољства, а моја је дужност да замолим да енергију заједно усмјеримо ка рјешавању проблема.
Свакако би било добро да заједно сагледамо, не само дио него цјелину проблема са циљем да се нађе адекватно рјешење.

С поштовањем,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Веско Будинчић                                                                                                     Служба за информисање