ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

 

Број: 07-03-5/16

Дана, 03.06.2016.године

 

 

 

П   Л  А  Н

ИЗЛАГАЊА ПРИВРЕМЕНОГ ИЗВОДА

ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

 

 

1

 

 

Привремени бирачки списак за Општину Љубиње биће изложен у периоду од 04.06.-04.07.2016.године, на сљедећим мјестима:

 

  1. Општина Љубиње – зграда Општинске управе – хол у приземљу, Светосавска бр.2, сваким радним даном у времену од 07-15 часова.

 

  1. Дом пензионера – Светосавска бр.20, сваким радним даном од 09-18 часова.

 

  1. Читаоница Народне библиотеке, Светосавска бр.20, сваким радним даном у времену од 08-20 часова, осим недеље.

 

 

2

 

Моле се грађани – бирачи да у овом периоду ПРОВЈЕРЕ да ли су  УПИСАНИ у Привремени бирачки списак и ако уоче неке неправилности, или погрешне податке да поднесу захтјев за исправку истих у Центру за бирачки списак који се налази у згради Општине Љубиње, референти  – Будинчић Зоран и Макера Жељка.

 

3

 

Расељена лица ће гласати на бирачким мејстима према подацима са посљедњих

избора.

Уколико желе да ПРОМЈЕНЕ БИРАЧКУ ОПЦИЈУ, могу да се обрате у Центар за бирачки списак, зграда Општине, те да изврше промјену у складу са Правилником о вођењу и употреби Централног бирачког списка.

 

Крајњи рок за промјену бирачке опције је до 19.јула 2016. Године.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                                                              Слузба за информисање