НАЈАВА: 8. сједница Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

8. сједница Скупштине 0пштине Љубиње заказана је за 11. јул (четвртак), са почетком у 10:00 часова. Дневни ред овог заједања биће сљедећи:  

 

1. Записник о раду 7. сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. Приједлог Програма мјера и активности за стабилизацију функција Буџета Општине Љубиње.
3. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Љубиње у износу од 300.000 КМ.
4. Приједлог Одлуке о накнади одборника Скупштине општине Љубиње за вршење одборничке дужности.
5. Приједлог Рјешења о именовању Пописне комисије Општине  Љубиње за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013.године.
6. Извјештај предсједника Комисије по расписаном јавном конкурсу:

  • Јавне установе „Дјечији вртић“ Љубиње
  • Агенције за књиговодствено-финансијске и правне послове Љубиње.

7. Приједлог одлуке о преносу права својине грађевинског земљишта на локалитету „Виногради“.
8. Приједлог Одлуке о адаптацији објекта „Буцање“ у сврху становања
9. Извјештај о раду:

  • Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње,
  • Дом здравља Љубиње,
  • Средња школа „Светозар Ћоровић“ Љубиње,
  • Одбојкашки клуб Љубиње,
  • Општинска борачка организација Љубиње,
  • Општинска организација црвеног крста Љубиње.

10. Одборничка питања.