Најава 4. сједнице СО-е Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Дана 15.02.2017. године (сриједа) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2. одржаће се 4. сједница Скупштине Општине Љубиње.

 

За 4. сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

ДНЕВНИ  РЕД

 

 

  1. Записник о раду 3. сједнице Скупштине Општине Љубиње;
  2. Приједлог Одлуке о оснивању Мјесне заједнице Виногради;
  3. Приједлог Одлуке  о расписивању и одржавању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Љубиње;
  4. Приједлог Одлуке о подизању спомен-обиљежја;
  5. Приједлог Одлуке о давању пословног простора на коришћење Пореској управи РС – Подручна јединица Љубиње;
  6. а) Приједлог Одлуке Начелника Општине о продаји покретне имовине,

б) Приједлог закључка о давању сагласности

7. Приједлог Одлуке:

а) о разрјешењу Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње,

б) о именовању Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње;

8. Приједлог Одлуке:

а) о разрјешењу Управног одбора ЈУ Дом здравља Љубиње,

б) о именовању Управног одбора ЈУ Дом здравља Љубиње;

9. Приједлог рјешења:

а) о разрјешењу в.д.директора ЈУ Центар за социјални рад Љубиње,

б) о именовању в.д.директора ЈУ Центар за социјални рад Љубиње,

10. Приједлог рјешења:

а) о разрјешењу директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Љубиње,

б) о именовању в.д.директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Љубиње;

11. Одборничка питања

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Перса Климента

Служба за информисање