Најава 28. сједнице СО Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

СКУПШТИНА

Број: 01-013- 9/16

Датум: 17.05.2016. године

 

На основу члана 33., 33.б) Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. Републике Српске, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35.37. и 45. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број 2/14) и члана 2., 24.,30.,65.,71. и 112.. Пословника Скупштине Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14) сазивам 28.сједницу Скупштине Општине Љубиње која ће се одржати дана 27.05.2016. године (ПЕТАК)) са почетком у 11,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр 2.

За 28.сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

                                                                       Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Записник о раду 27.сједнице Скупштине Општине;
 2. Приједлог

а) Одлуке о управљању и коришћењу пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње,

б) Одлуке о продаји непокретности непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Општине Љубиње,

 1. Приједлог Одлуке о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села,
 2. Приједлог Одлуке о давању на коришћење, управљање и одржавање комуланог објекта – колектор фекалне канализације у Љубињу;
 3. Приједлог Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите;
 4. Извјештај о раду и финансијском пословању:
 • ЈП „Водовод“ д.о.о.
 • Народне библиотека „Др Љубо Михић“
 • Агенције за развој малих и средњих предузећа
 • Средње школе „Светозар Ћоровић“
 1. Извјештаји о раду и финансијском пословању удружења:
 • Омладинскe задругe „Захумље“
 • Одбојкашкog клубa „Љубиње“
 • Црвенog крстa
 • Борачкe организацијe
 • Удружења „Зрачак“
 • Удружења Пензионера
 • Туристичке организације
 • Ловачког удружења
 • Пјевачке групе „Љубињски звуци“
 • Друштва добровољних давалаца крви „Љубиње“
 1. Одборничка питања

Уз позив достављамо материјале за све тачке  дневног реда .

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић