Најава 27. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 08.04.2016. године (ПЕТАК)) са почетком у 11,00 часова у згради Општине Љубиње, одржаће се 27. сједница СО Љубиње.
За сједницу је предложен следећи:

                                              Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

  1. Записник о раду 26.сједнице Скупштине Општине Љубиње;
  2. а) Извјештај о извршењу буџета Општине Љубиње, за 2015.годину

б) Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета за 2015.годину;

  1. Извјештај о раду Начелника Општине Љубиње, за 2015.годину;
  2. Извјештај о раду одјељења Општинске управе, за 2015.годину

а) Одјељења за општу управу

б) Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности

в) Територијалне ватрогасне јединице

  1. Извјештај о раду и пословању предузећа ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о.

Љубиње

  1. Извјештај о раду и пословању јавних установа:

– Центар за социјални рад

– Дом здравља

– Дјечији вртић

  1. а) Приједлог програма коришћења новчаних средстава посебних водних накнада

б) Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења новчаних средстава

од посебних водних накнада

  1. Одборничка питања