Најава 26. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 17. 2. 2016. године ( сриједа ) са почетком у 12,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр 2. одржаће се 26. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 26.сједницу Скупштине општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и
Д н е в н и  р е д
1. Записник 25.сједнице Скупштине општине Љубиње;
2. Одлука о условима и поступку давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Љубиње;
3. Информација о стању и проблемима у ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње
а) приједлог мјера Начелника за превазилажење новонастастале ситуације
(Сл.гл.Општине, 1/15, од 30. 7. 2015 .године)
4. Приједлог Одлуке о цјеновнику услуга Агенције за финансијске и књиговодствено-правне послове;
5. Приједлог Одлуке о отпису потраживања општине Љубиње;
6. Одборничка питања.

Уз позив достављамо материјале за 26. сједницу.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић

Служба за информисање