Најава 25. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 29. 01. 2016. године ( петак ) са почетком у 13,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр 2. одржаће се 25. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 25.сједницу Скупштине општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и
Д н е в н и р е д
1. Записник 24.сједнице Скупштине општине Љубиње;
2. а) Приједлог Одлуке о одређивању стамбено-пословних зона на територији Општине Љубиње за утврђивање пореза на непокретности,
б) Приједлог Одлуке о утврђивању висине пореске стопе за опорезивање непокретности на територији општине Љубиње, за 2016.годину,
в) Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2016.годину на територији општине Љубиње;

3. Одборничка питања.

Уз позив достављамо материјале за 25.сједницу.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић

Служба за информисање