Најава 24. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 24.12.2015. године (ЧЕТВРТАК)) са почетком у 11,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр 2. одржаће се 24. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 24.сједницу Скупштине општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник о раду 23.сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. а) Приједлог Ребаланса Буџета Општине Љубиње, за 2015.годину;
б) Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета за 2015 годину.
в) Приједлог Одлуке о извршењу Ребаланса Буџета за 2015 годину
3. а) Приједлог Буџета Општине Љубиње, за 2016.годину;
б) Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Општине Љубиње, за 2016.годину;
в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Љубиње, за 2016.годину;
4. а) Приједлог Програма рада Скупштине Општине Љубиње за 2016 годину,
б) Приједлог Одлуке о усвајању Програма рада Скупштине Општине Љубиње,
5.а) Приједлог програма капиталних инвестиција Општине Љубиње за 2016 годину;
б) Информација о кредитном задужењу Општине Љубиње;
6. Приједлог Програма комуналне потрошње Општине Љубиње за 2016 годину;
а) Приједлог Одлуке о усвајању програма комуналне потрошње Општине Љубиње за
2016 године;
8.Нацрти Одлука:
а) Одлука о висини пореске стопе за опорезивање непокретности на територији
Општине Љубиње за 2016 годину;
б) Одлука о одређивању зона на територији Општине Љубиње за утврђивање пореза на непокретност за 2016 годину;
в)Одлука о висини просјечне тржишне цијене квадратног метра непокретности која ће
служити као основица за утврђивање пореза на непокретност
9.Одборничка питања.

Уз позив достављамо материјале за тачке 1,5,6,7,8.9 ,дневног реда ,а материјале за тачке 2,3,4 достављени у материјалима за 23 сједницу СО-е

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић

Служба за информисање