Најава 22. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 13.11.2015. године (ПЕТАК) са почетком у 11,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2. одржаће се 22. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 22. сједницу Скупштине општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Записник о раду 21.сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. а) Извјештај о извршењу Буџета Општине Љубиње за период 1.1.-30.9.2015.године;
б) Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Љубиње за период од 1.1.-30.9.2015.године;
3. Нацрт Ребаланса Буџета Општине Љубиње за 2015.годину;
4. Нацрт Буџета Општине Љубиње за 2016.годину;
5. Приједлог Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње;
6. Приједлог Одлуке о приоритетима за изградњу, реконструкцију, асфалтирање градских улица и локалних путева и друге комуналне инфраструктуре;
7. Приједлог Одлуке о градској пијаци Љубиње;
8. а) Приједлог Одлуке о одобравању промета непокретности и права располагања (стан у стамбено пословној згради, Тр Немањића бр.1);
б) Приједлог Одлуке о одобравању промета непокретности и права располагања пословног простора у Улици Кнеза Лазара бр.20;
9. Приједлог одлуке о објављивању поновног Јавног конкурса за именовање једног члана Општинске изборне комисије Љубиње;
10. Приједлог рјешење о именовању Комисије за провођење поновног Јавног конкурса (Конкурсна комисија) за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије;
11. Приједлог Одлуке о условима и начину провођења поступка закључења брака;
12. Одборничка питања

Уз позив достављамо материјале за све тачке дневног реда.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић

Служба за информисање