Најава 21. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Дана 16. 10. 2015. године ( ПЕТАК ) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2. Одржаће се 21. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 21. сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Записник о раду 20.  сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. а) Информација о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Љубиње, за период 01 .01.-31. 12.2014. године;
б) Приједлог Одлуке о Извјештају Главне службе за ревизију Републике Српске;
3. а) Приједлог Плана активности Начелника Општине за имплементацију препорука и отклањање недостатака по ревизорском извјештају;
б) Приједлог Одлуке о усвајању Плана активности на реализацији препорука по обављеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2014.године;
4. Извјештај о извршењу Буџета општине Љубиње, за период 1.1.-30.6.2015.године;
5. Нацрт Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње;
6. Нацрт Одлуке о приоритетима за изградњу, реконструкцију, асфалтирање градских улица и локалних путева и друге комуналне инфраструктуре;
7. Нацрт Одлуке о условима и начину плаћања накнаде за легализацију градског грађевинског земљишта на подручју општине Љубиње;
8. Нацрт Одлуке о градској пијаци Љубиње;

9. Одборничка питања

Уз позив достављамо материјале за све тачке дневног реда.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић
Служба за информисање