Најава 18. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 09. 04. 2015 године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 10.00 часова у згради Општине  Љубиње, ул. Светосавска бр. 2. одржаће се 18. сједница Скупштине Општине Љубиње.

За сједницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Записник о раду 17.сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. а) Извјештај о извршењу Буџета Општине Љубиње за 2014.годину,
б) Приједлог закључка о усвајању извјештаја о извршењу Буџета за 2014.годину;
3. Извјештај о раду Начелника општине Љубиње за 2014.годину;
4. Извјештај о раду Општинске управе за 2014.годину
а) Одјељења за општу управу
б) Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности;
5. Приједлог Одлуке о почетној продајној цијени неизграђеног грађевинског земљишта;
6. а) Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини општине
Љубиње путем јавне лицитације
б) Приједлог рјешења о именовању Комисије за продају неизграђевног грађевинског
земљишта;
7. Пријједлог Одлуке о продаји непокретности у Виноградима;
8. Приједлог Одлуке о управљању отпадом;
9. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама;
10. Приједлог Одлуке о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја у Општини Љубиње;
11. Реализација Програма изградње акумулације Луке II у Љубињском пољу, инфорамција Начелника;
12. Прелиминарна понуда за инвестирање у пословну зону „Соко“ Љубиње- , информација Начелника;
13. Одборничка питања.

Уз позив вам достављамо материјале за тачке дневног реда: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. и 10.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић