Најава 12. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


За петак, 21. март 2014. године са почетком у 10 часова, заказана је 12. сједница СО-е Љубиње.
За сједницу је предложен следећи дневни ред:

1.  Записник о раду 11. сједнице Скупштине Општине Љубиње;

2.  а) Приједлог одлуке о оснивању Одбора за жалбе Општине Љубиње;

б) Извјештај Комисије о провођењу поступка избора по конкурсу за именовање предсједника и

чланова одбора за жалбе;

в) Приједлог Рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за жалбе;

3.  Приједлог рјешења о разрјешењу замјеника начелника Општине Љубиње;

4.  Приједлог рјешења о именовању замјеника начелника Општине Љубиње;

5.  а) Приједлог одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и

спасавања на подручју Општине Љубиње;

б) Приједлог одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације;

6.  Приједлог одлуке о изради нацрта Статута Општине Љубиње;

7.  Програм мјера и активности за остваривање општинске политике и развоја за 2014.годину;

8.  Приједлог одлуке о адаптацији грађевинског објекта „Стара школа“ у Банчићима;

9.   Приједлог одлуке о давању на коришћење пословног простора –односно дијела објекта хале „Соко-Панели“ у Љубињу у Ул.Црногорски пут бб;

10. Приједлог одлуке о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју Општине

Љубиње;

11.  Приједлог одлуке о одобравању промета непокретности и права располагања;

12. Приједлог одлуке о усвајању плана рада савјета мјесних заједница;

13. Упознавање Скупштине са приједлогом аката које доноси Начелник Општине:

а) Приједлог одлуке о Општинској управи,

б) Приједлог организационе шеме Општинске управе,

в) Нацрт  Правилника о унутрашњој организацији Општинске управе (дјелокруг организационих

јединица).

14. Одборничка питања.