Конкурс за упис дјеце у дјечији вртић“Љубиње“ у Програм за дјецу у години пред полазак у школу за радну 2021/22 годину.

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ расписује:

                                                                                                                     К О Н К У Р С
за упис дјеце у дјечији вртић“Љубиње“у  Програм за дјецу у години пред полазак у школу за радну 2021/22 годину.

Законом о предшколском васпитању и образовању (члан 36.) прописано је да се Програм за дјецу у години пред полазак у школу организује за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и који нису похађали развојни програм, а која по прописима којима се утврђује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Програм ће бити реализован од 01. 03. 2022.године до 31. 05. 2022.године.                                                                                                                        

За упис је потребно донијети:

-извод из матичне књиге рођених                                                                           

-потврду о редовном  вакцинисању дјетета.                                                                                 

-књигу за праћење развоја и учења дјеце                                                                   

-пријава (попуњава се приликом достављања наведене документације)                                                                                                                       

-1 КМ за осигурање дјеце

Молимо родитеље да до 25.11.2021. године изврше упис своје дјеце како би смо спискове дјеце и другу потребну документацију на вријеме доставили Министарству просвјете и културе.

Милена Турањанин, вд директора