К О Н К У Р С                                   за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ за радну 2024/25 годину

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл.гл.Р.Српске бр:79/15,63/20 и 64/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ расписује

 К О Н К У Р С

за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ за радну 2024/25 годину

Уписују се дјеца оба пола са навршене 3 године живота до поласка у школу.

ЗА  УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

извод из матичне књиге рођених                                                                             

 -пријава која се попуњава у вртићу                                                                    

-потврда о редовном вакцинисању дјетета  

                                                            

Конкурс траје од15.05. до 30. 05. 2024. године. Упис можете обавити сваким радним даном од 7-12 часова. Молимо родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце јер се неће разматрати пријаве које се доставе накнадно.

Све информације можете добити на број телефона: 059/621-146 сваким радним даном од 7-12 часова.                                                                                                                                                                          НАПОМЕНА: Дјеца која већ бораве у вртићу сматраће се уписаном, уколико родитељ не одлучи другачије, и за ту дјецу није потребно достављати никакву документацију.

Дјеца која се налазе на листи чекања имају предност  у односу на другу тек пријављену дјецу.                                                                                                                                                                                                                                                                                 в.д.директора                                              Милена Турањанин