Јавни позив за додјелу пластеника у склопу пројекта „Пластеничка производња органског воћа и поврћа“

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу Споразума о сарадњи закљученог дана 15.11.2017. године између Развојног програма Уједињених нација (УНДП) БиХ и ТО Љубиње, а у склопу реализације пројекта:“ Пластеничка производња органског воћа и поврћа“ , ТО Љубиње, у сарадњи са МЗ Виногради расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ:
За додјелу 3 (три) пластеника површине од 100м2 у оквиру пројекта „Пластеничка производња органског воћа и поврћа“

I
ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају незапослене жене из вишечланих породица и жене припадници националних мањина из МЗ Виногради које посједују властито пољопривредно земљиште (или чланови њихове уже породице) или земљиште узето подзакуп у непосредној близини стамбеног објекта у коме станују.

II
УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава слиједеће услове:
1. Да је особа незапослена, да долази из реда вишечлане породице, или да је припадница националних мањина са мјестом пребивалишта у МЗ Виногради
2. Да је подносилац захтјева власник или члан уже породице власника или посједник/закупац пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,
3. Да има могућност наводњавања пластеника,
4. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– Пријава на Јавни позив
– Кућна листа овјерена у општини Љубиње
– Потврда из катастра о власништву земље или сагласност за кориштење земље

Рок за предају потребне документације је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на службеној wеб страници општине Љубиње (www.opstinaljubinje.org). Пријаву, са свом траженом документацијом је потребно доставити у затвореној коверти са напоменом: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА лично код предсједнице МЗ Виногради Слађане Ђогић.
Контакт телефон број: 065-230-821

Ранг листа одабраних кандидата ће се објавити на огласној табли у згради општинске управе у Љубињу, као и на wеб сајту општине

У Љубињу, 06.02.2018. године
Предсједник МЗ Виногради
Слађана Ђогић