Јавни позив организацијама цивилног друштва из Љубиња

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. број 101/04 98/13), и члана 62. Статута Општине Љубиње (Сл. гл број 2/14) начелник Општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање пројеката средствима из Буџета Општине Љубиње за 2017. годину

 1. Општина Љубиње позива организације цивилног друштва (ОЦД) да доставе приједлоге пројекта који су у складу са развојним циљевима Општине Љубиње,ради избора за финансирање/суфинансирање из средстава Буџета општине Љубиње за 2017 годину.
 2. Право пријаве, у оквиру регистроване дјелатности, односно програмских циљева, имају:

Удружења, са сједиштем на територији општине Љубиње

Фондације, са сједиштем на територији општине Љубиње

3.   Услови за кориштење средстава из буџета Општине Љубиње:

 1. да је пројекат намијењен грађанима Општине Љубиње и да се имплементира на подручју Општине;
 2. да се пројекат односи на сљедеће области:
  • TУРИЗАМ
  • ОБРАЗОВАЊЕ
  • КУЛТУРА
  • СПОРТ и РЕКРЕАЦИЈА
  • ЕКОЛОГИЈА
  • ИЗГРАДЊА И РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Пројекат треба да садржи:

 • детаљан буџет пројекта:
  • људски ресурски (плате)
  • опрема (ако је планирано)
  • активности
  • друго
 • детаљан опис пројекта (по могућности навести све пројектне активности и временску динамику реализације пројекта);
 • циљеве пројекта (на који начин пројекат доприноси рјешавању проблема);
 • област на коју се односи пројекат и опис конкретног проблема који се рјешава реализацијом пројекта;
 • назив организације (адреса, телефон/факс и е-mаil);
 • назив пројекта;
 • начин праћења реализације пројекта (вредновање и мјерење задовољства корисника);
 • овлаштено (одговорно) лице за реализацију пројекта (име и презиме, контакт телефон, адреса)
 • број жиро рачуна.

Критеријуми за оцјењивање:

 • да се пројекат односи на грађане Општине Љубиње и да ће се реализовати на њеном подручју;
 • да је пројекат достављен на вријеме и у складу са траженом документацијом;
 • да је испоштована процедура за писање пројеката;
 • да обухвата већи број корисника услуга са једнаким квалитетом испоруке;
 • да је у протеклој години (ако су јој била одобрена средства) оцијењен у Листи за оцјену квалитета услуге (добављача) оцјеном А и Б;
 • да поштује Кодекс понашања за невладини сектор БиХ.

Оцјену и рангирање предлога пројеката извршиће посебна комисија Општинске службе.

Рок за достављање пријава: 28.08.2017. године.

Пријаве са документацијом се достављају Центру за пружање услуга грађанима у згради општине Љубиње

Упутства за израду пријаве могу се добити у Општинској управи Општине Љубиње.

Јавни позив ће бити објављен на службеној веб страници општине Љубиње као и на огласној табли.

Број: 02-401-81/17

Љубиње, 08.08.2017. године

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                         Дарко Крунић

Пријавни образац можете преузети овде