Јавни позив – експропријација земљишта у Љубињском пољу

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске(Службени гласник РС број 97/16) и члана 69.Статута Општине Љубиње(Службени гласник Општине Љубиње број 03/17)

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

1

Позивају се грађани-власници некретнина са подручја КО Вођени и КО Крајпоље чије су парцеле предмет потпуне експропријације за изградњу система за наводњавање у Љубињском пољу,гдје је општи интерес утврђен Одлуком Владе РС број 04/1-012-2-875/18 од 05.04.2018.године (Службени гласник РС бр.36/18), да дођу дана 01.06.2018.године (петак) у 10,00 часова у салу Скупштине Општине Љубиње, а у циљу покушаја споразумног рјешавања имовинско-правних односа прије покретања поступка потпуне експропријације.

Позивају се власници некретнина означених као:

к.ч број . 33/3 КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 33/2 КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 34  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 35  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 36  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 36  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 37  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 37  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 37  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број . 38  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број .   7  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број .   8  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број .   8  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број .   9  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број .   9  КО Вођени , звана „Луке“

к.ч број .   9 КО Вођени , звана „Луке“

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дарко Крунић