Јавни оглас Територијалне ватрогасне јединице за продају возила

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА

Број: 01-215-22/17

Датум: 9.3.2017.године

На основу члана 2.тачка 11.Правилника о раду Територијална ватрогасна јединица, Командир Службе о б ј а в љ у ј е

Ј  А  В  Н  И   О  Г  Л  А  С

о лицитацији за продају

покретне имовине

 

1

Територијална ватрогасна јединица путем усменог јавног надметања, лицитације, продаје покретну имовину, и то:

  1. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО „ТАМ“ 125 Т 10

сецијално теретно возило

година производње 1980

кило снага: 92 kw

дизел

маса празног возиила: 6224 кг

укупна носивост: 8224 кг

број шасије: 790006523

број мотора: 791004542

отписан у цјелости

почетна цијена: 2.000 КМ

 

  1. ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ЏИП „ГРАНД ЧИРОКИ“

сецијално остало возило

година производње 1997

кило снага: 85 kw

кубикажа: 2499 ccm

маса празног возиила: 1850 кг

укупна носивост: 2400 кг

број шасије: 1Ј4GZN8M7VY536892

број мотора: VM46B09763

отписан у цјелости

почетна цијена: 2.000 КМ

 

  1. ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ЛАДА „НИВА“

сецијално путничко возило

година производње 2007

кило снага: 59 kw

кубикажа: 1690

маса празног возиила: 1600 кг

укупна носивост: 2131 кг

број шасије: XTA21310080088232

број мотора: 2122148666434

отписан у цјелости

почетна цијена: 500 КМ

2

            Покретна имовина продаје се у виђеноим стању на дан провођења лицитације.

Лицитацију проводи Комисија коју је именовао Начелник Општине.

3

            Право учешћа на лицитацији имају физичка и  правна лица и предузетници који Комисији достављају:

1

  • за физичка лица – овјерену копију личне карте и предочење исте
  • за правна лица и предузетнике – потврду о регистрацији – актуелни ЈИБ

2

  • уплаћену кауција у износу од 10% од почетне цијене предмета продаје.

Кауција се уплаћује на мјесту лицитације прије почетка исте.

4

            Повећање понуђене цијене у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 5% од почетне цијене предмета продаје.

5

            Укупан износ лицитацијом утврђене цијене купац је дужан платити продавцу у року од 8 дана од завршетка лицитације.

6

            Предаја продатог средства купцу обавиће се одмах по извршеној уплати.

7

            Лицитација ће се обавити дана 16.3.2017.године (четвртак) са почетком  у 11,00 часова у кругу Територијалне ватрогасне јединице..

У случају неуспјешне прве лицитације поновљена лицитација ће се одржати 22.3.2017.године (сриједа) у 11,00 часова на  истом мјесту.

У случају да неуспије ни друга лицитација Комисија ће приступити поступку продаје слободном погодбом уз услов да продајна цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене овим огласом.

8

            Увид у стање предмета продаје може се обавити сваким радним даном у времену од 8-15 часова у кругу Територијалне ватрогасне јединице уз претходну најаву на телефон 059 621 641.

9

            Овај оглас ће се објавити на веб страници Општине Љубиње, Огласној табли Општине и другим огласним мјестима у општини Љубиње.

 

СТАРЈЕШИНА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ

ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Миодраг Илић