Јавни конкурс за упис дјеце у дјечији вртић „Љубиње“ за радну 2023/24 годину

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл.гл.Р.Српске бр:79/15, 63/20 и 64/22)

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ расписује                                                                                                                           К О Н К У Р С                                                                                                                                                                                                           за упис дјеце у дјечији вртић“Љубиње“ за радну 2023/24 годину

 

Уписују се дјеца оба пола са навршене 3 године живота до поласка у школу.

ЗА УПИС  ЈЕ  ПОТРЕБНО  ДОСТАВИТИ:

извод из матичне књиге рођених                                                                                       

-пријава која се попуњава у вртићу                                                                                  

-потврда о редовном вакцинисању дјетета                                                    

Конкурс траје од 15. 05. до 30. 05. 2023.године. Упис можете обавити сваким радним даном од 7-12 часова. Молимо родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце јер се неће разматрати пријаве које се доставе накнадно.

Све информације можете добити на број телефона: 059/621-146   сваким радним даном од 7-12 часова.

 

НАПОМЕНА: Дјеца која већ бораве у вртићу сматраће се уписаном уколико родитељ не одлучи другачије, и за ту дјецу није потребно достављати никакву документацију.

Дјеца која се налазе на листи чекања (27) имају предност  у односу на другу тек пријављену дјецу.                                                                                                                                                                                            Милена Турањанин, в.д. директор