ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Одборници СО Љубиње на сједници одржаној 11.10.2017 године усвојили су  Нацрт Статута Општине Љубиње и Нацрт Пословника СО Љубиње. Јавна расправа за ова два документа биће отворена 30 дана од дана доношења Одлуке.

Скупштина Општине Љубиње позива представнике политичких партија, локалне самоуправе, јавних установа, предузећа, агенција,  Мјесних заједница, као и представнике невладиних организација и других правних и физичких лица да се укључе у јавну расправу о Нацртима наведених аката.

Примједбе и сугестије на текст нацрта Статута и Нацрта Пословника СО Љубиње достављају се искључиво у писменом облику Комисији за статутарна питања Пословник и прописе Скупштине Општине Љубиње.

Текст Нацрта Статута можете преузети овдје

Текст нацрта Пословника можете преузети овдје