Јавна расправа о Нацрту Буџета Општине Љубиње за 2017. годину

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана, 09.12.2016 године (петак), у просторијама Народне библиотеке „Др Љубо Михић“ у Љубињу, са почетком у 12 часова одржаће се Јавна расправа о Нацрту буџета општине Љубиње за 2017. годину.

Позивају се буџетски корисници, представници савјета мјесних заједница, јавних предузећа и установа, удружења грађана и сви заинтересовани грађане општине Љубиње да узму активно учешће у јавној расправи.

Нацрт буџета можете погледати у Одсјеку за буџет и финансије општине Љубиње сваким радним даном од 07 -15 или на следећем линку Nacrt budžeta 2017.

Примједбе на Нацрт Буџета достављају се Одсјеку за буџет и финансије искључиво у писменој форми најкасније до 13.12.2016. године.