ИЗВЈЕШТАЈ СА 18. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Сједница је одржана 9.4.2015.године, а на дневном реду је било више важних питања.
Прво је усвојен Извјештај о извршењу Буџета Општине за 2014,.годину, који између осталог показује да су приходи Буџета остварени у износу од 1.583.469 КМ или 94% од плана, а да расходи износе 1.609.684 КМ, односно 96% од плана.
Затим је усвојен Годишњи извјештај о раду Начелника Општине Веска Будинчића за 2014.годину, као и извјештаји одјељења Општинске управе.
У складу са законом прописаним надлежностима, Скупштина је донијела Одлуку о утврђивању почетне цијене неизграђеног грађевинског земљишта којом се одређује да почетна цијена у првој зони износи 5 КМ, у другој 4 КМ, а у трећој – 3 КМ/м2. Овај цјеновник се примјењује приликом продаје у поступку лицитације.
Даље, на предлог и образложење Начелника Општине, Скупштина је прихватила писмо намјере ПЗ „АГРУМ“ п.о. из Мостара којим се изражава интерес за инвестирање у производњу поврћа у затвореном простору на подручју Љубиња.
У складу са овом иницијативом Скупштина је усвојила Одлуку о продаји непокретности – градског грађевинског земљишта званог „Грдошнице“, власништво Општине Љубиње, путем јавног надметања, лицитацијом на којој могу учествовати правна и физичка лица која испуне прописане услове.
У складу са већ донесеном одлуком, почетна продајна цијена овог грађевинског земљишта износи 3 КМ/м2, а на продају ће се понудити 10 хектара земљишта.
Усвојена је нова Одлука о управљању отпадом, као и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама.
Основан је Савјет за безбједност саобраћаја коме је за предсједника изабран Миливоје Ћоровић, замјеник начелника Општине, а у чланству су представници установа и служби које су дјелатношћу или одговорношћу повезане са надлежностима и циљевима Савјета.
Начелник Општине је Скупштини дао обавјештења о току реализације пројекта изградње акумулације Луке II, вриједности од око 1.150.000 КМ.
Пројекат се финансира средствима Свјетске банке уз обавезно учешће Општине од 15% од укупног износа инвестиције, што значи да ће се из Буџета Општине за ове намјене издвојити око 150-170.000 КМ.
У овом тренутку ради се изведбени пројекат, а почетак радова се очекује током љета ове године.
На дневном реду ове сједнице била је и информација Начелника Општине о прелиминарној понуди за инвестирање у пословну зону „СОКО“.
Поводом ове информације, и понуде, Скупштина је овластила и задужила Начелника да настави започете преговоре са циљем остваривања интереса Општине Љубиње, а ради се о изгледном амбициозном пројекту економског развоја и могућег запошљавања радника.
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ