Дјечији вртић расписује конкурс за упис дјеце за школску 2022/23 годину

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЉУБИЊЕ“

расписује :

К О Н К У Р С

за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ у  школску  2022/23 годину.

Право уписа имају сва дјеца која до 31.8.2022. године навршавају 3 године .

За упис је потребно донијети:                                                                                       

-извод из матичне књиге рођених                                                                                                    

 потврду о редовном  вакцинисању дјетета.                                                          

-књигу за праћење развоја и учења дјеце                                                                  

-пријава (попуњава се приликом достављања наведене документације)            

-1 КМ за осигурање дјеце-родитељи ће доставити приликом потврде о пријему дјетета                                                                                                                              

-неопходну документацију од надлежних служби која би евентуално обезбједила предност приликом уписа дјетета                                                                                  

Љекарско увјерење и брисеви биће одрађени колективно у сарадњи са Домом здравља Љубиње.                                                                                                                                   Дјеца која већ бораве у вртићу се сматрају уписаном али су родитељи дужни да то потврде или лично или путем телефона.

Дјеца са листе чекања се такђе сматрају уписаном, уколико испуњавају наведене услове, али су родитељи дужни да доставе горе наведену документацију.

Конкурс траје од 01.06. до 15.06.2022.године. Упис можете обавити сваким радним даном од 7-12 часова. Молимо родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце јер се неће разматрати пријаве које се доставе накнадно.

Све информације можете добити на број телефона:059/621-146   сваким радним даном од 7-12 часова

 

ВД директора

Милена Турањанин