ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБИЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Центар за социјални рад Љубиње позива све грађане, а посебно особе старије од 65 година, који нису у могућности и знају онога ко није у могућности и немају подршку породице, да се јаве на телефоне 059/630-210 у временском периоду 08-14 часова или на телефон 065/037-994 како би се евиденитрали а потом им се на организован начин омогућила помоћ у набавци хране и лијекова.

в.д. директор
Радмила Рудан

Објављено у Вијести

ВЛАДА СРПСКЕ ПРОПИСАЛА ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ НА ПОДРУЧЈУ ЦИЈЕЛЕ РЕПУБЛИКЕ

Влада Републике Српске саопштила је да је Републички штаб за ванредне ситуације донио Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској.

Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона и болести на територији Републике Српске.

У наставку прочитајте све ставке овог Закључка:

1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „САРС-ЦоВ-2“ и „ЦОВИД-19“ болести на територији Републике Српске.

2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. овог закључка за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

а) До 30. марта 2020. године у Републици Српској забрањује/у се:

– сва јавна окупљања,

– рад угоститељским објектима свих категорија,

– рад трговинама, осим субјеката из подтачке б) овог закључка,

– рад свадбеним салонима,

– рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и случним облицима организовања),

– рад базенима, „велнес“ и спа центрима засебно и у склопу хотелског смјештаја,

– рад дјечијим играоницама,

– рад пијацама,

– рад приватним стоматолошким амбулантама,

– рад приређивача игара на срећу,

– рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија.

б) Ограничава се рад:

– у трговачким центрима од 7:00 до 18:00 часова, гдје могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке и пољоприврене апотеке ако се налазе у тржном центру,

– трговине прехране/робе широке потрошње, трговине сточне хране и трговине на велико од 7:00 до 18:00 часова,

– трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) од 7:00 до 22:00 часова,

Рад у наведеним субјектима у овој подтачки овог закључка организовати уз предузимање сљедећих мјера:

– ограничавање броја људи који истовремено могу бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

– испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање 1 м,

– у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене,

– јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера, без услуживања/послуживања у објектима,

– достава животних намирница је дозвољена од 07:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,

– хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге смјештаја у свом простору за своје госте, а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,

– бензинске пумпе и плинске пумпне станице, без ограничења када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објеката од 07:00 до 18:00 часова,

– апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене радног времена, уз предузимање сљедећих мјера:

– ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у истом продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

– испред благајни означити и организовати размак између купаца од најамање 1 м,

– у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене,

в) Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

– у свим организационим јединицама републичких органа управе и органа јединица локалне самоуправе и осталих субјеката који врше јавна овлаштења организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,

– на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,

– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима управе од најмање 1 м уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

г) Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорно надлежног Министарства при чему ће се:

– организовати за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом корона,

– приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и достављати Институту за јавно здравство и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,

– организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,

– пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.

3. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

4. Јединице локалне самуправе су дужне да своје акте усагласе са овим Закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу и рестриктивније мјере у односу на мјере донесене овим актом.

5. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно – оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

6. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (ЦОВИД-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20), Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године, Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог Закључка.

7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Објављено у Вијести

Инструкција за рад градских и општинских управа у ситуацији изазваној вирусом корона

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске издало је сљедеће инструкције за рад градских и општинских управа у ситуацији изазваној вирусом корона:

Да се дјеци која се уписују у 1. разред основног/средњег образовања изводи из матичних књига доставе путем поште, на адресу родитеља,
Да се комуникација између Матичних служби у Републици Српској, одвија непосредно (директно), без укључивања странака,
Да се комуникација и размјена информација са другим надлежним органима одвија службеним путем, гдје год је то могуће, без присуства странака, а у хитним случајевима и путем телефона, факс-а, мејла,
Да се на интернет страници града/општине истакне број контакт телефона и мејл адреса Матичне службе, путем кога странке могу добити потребне информације у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге,

ТЕЛЕФОНИ У ОПШТИНИ ЉУБИЊЕ:

МАТИЧНИ УРЕД 059/630-291 (Срећко Турањанин)
ЦЕНТРАЛА 059/630-280
e-mail: ljubinje@teol.net

Молимо вас да се сви поступци, у највећој могућој мјери, рјешавају путем телефонске и електронске комуникације на гор наведене телефоне

Објављено у Вијести

Љубиње: Забрана рада угоститељских објеката до 23. марта

На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 21.03.2014.године, поводом епидемиолошке ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу заштите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуције општине Љубиње на сједници одржаној дана 16.03.2020. годне у складу са Закључком савеза општина и градова Републике Српске број: 01-43-03/20 од 16.3.2019.године у циљу превенције ширења новог вируса корона COV-2 COVID19 болести д о н о с и

Н А Р Е Д Б У
о забрани рада

1. Забрањује се рад до 23.марта 2020.године сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, и то:

– угоститељским објектима свих врста, укуључујући угоститељске објекте смјештене на бензинским пумпама и у тржним центрима;
– фитнес центрима (фитнес боди-билдинг клубовима и слично)
– дјечијим играоницама

2. Забрањује се рад у дане викенда (суботом и недјељом) :

– трговачким центрима

3. Ограничава се рад од 07,00 – 18,00 часова сваким даном сљедећим објектима:

– трговачким центрима радним данима,
– осталим трговинским објектима (свима, укључујући и тржнице на мало-пијаце)

4. Ограничава се рад од 07,00 – 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима:

– трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тjестенине и колача искључиво у погледу продаје њихових производа.

5. Обавезују се пружаоци услуга да обезбиједе минимално растојање од 2 метра између корисника услуга.
6. Како би смо се у новонасталој ситуацији понашали одговорно, молимо најстарије суграђане, који су најугроженија група становништва, да максимално ограниче напуштање кућа и станова.
7. позивамо грађане који долазе из иностранства да се обавезно евидентирају у Дому здравља.

Број:02-022- 38/20
Датум:16.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Објављено у Вијести

Љубиње: Прекида се рад Дјечијег вртића и Спортске дворане

Општински штаб за ванредне ситуције општине Љубиње донио је сљедеће одлуке:

1. Забрањује се рад Дјечијег вртића и Спортске дворане „Јово Ђурић“
2. Налаже се хитна дезинфекција јавних простора, површина и просторија
3. Налаже се обавезна дезинфеkција просторија у којима се обавља привредна дјелатност на територији Општине Љубиње.
4. Налаже се обавезна дезинфекција просторија Републичких управних организација (Фонд ПИО, Пореска управа, АПИФ, Фонд здравственог осигурања и сл)

Напомињемо да је Кривични законик Републике Српске дефинисао кривично дјело „Непоступање по здраственим прописима за вријеме епидемије“, а које каже да ко за вријеме епидемије какве заразне болести код људи не поступа по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мјере за њено сузбијање или спречавање – казниће се новчаном казном или казном затвора до двије године.

Донесене одлуке можете погледати ОВДЈЕ

Објављено у Вијести

Дом здравља Љубиње: ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Због тренутне епидемиолошке ситуација, а с циљем заштите здравља становништва Љубиња, хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Љубиње позива грађане који су у последњих 10 дана боравили или долазе из иностранства, као и из градова у БиХ у којима су званично регистровани случајеви обољелих од коронавируса (БАЊА ЛУКА, СРБАЦ, ЛАКТАШИ, ЗЕНИЦА, ОРАШЈЕ…) да се јаве на телефон број 059/621-350 ради евидентирања, давања савјета о даљем понашању и евентуалног предузимања одговарајућих епидемиолошких мјера.

Овим путем апелујемо да особе, које имају респираторне проблеме, остану код куће и смање социјалне контакте.

Препоруке грађанима:

– Редовно перите руке топлом водом и сапуном или користите средство за дезинфекцију на бази алкохола.
– Избјегавајте руковање и одржавајте растојање од 1 метар приликом разговора.
– Избјегавајте додиривање лица, уста, носа и очију;
– Избјегавајте блиски контакт са особама које имају повишену температуру, кашаљ и/или кратак дах.
– Провјетравајте просторије и боравите што више на отвореном.

Скреће се пажња грађанима да одласке љекару сведу на минимум, а да медицинску помоћ затраже само када су теже болесни, јако лошег општег стања, када имају јако високу температуру и грозницу и дуготрајно повраћање, док се за остале проблеме потребно јавити телефоном.

У случају сумње на инфекцију вирусом корона није пожељно долазити, већ се треба јавити телефоном надлежном љекару или на број телефона 059/ 630-350.

Уколико сте већ морали доћи на преглед и у чекаоници је већи број особа, након јављања медицинској сестри можете причекати вани на отвореном.

Препоруке за чишћење и дезинфекцију простора и предмета за вријеме кућне изолације:

– Особу у кућној изолацији смјестити у посебну и добро прозрачену собу.
– Чланови који живе у истом домаћинству с особом у кућној изолацији, требају остати у другој соби или одржавати удаљеност од најмање један метар од особе у изолацији. Потребно је добро провјетравати заједничке просторије (кухиња, купатило) и избјегавати да дијеле предмете из непосредног окружења особе (четкице за зубе, цигарете, јело, посуђе, чаше, пешкире, крпе или постељину).
– Због могућег преживљавања вируса ЦОВИД-19 у околини неколико дана и на различитим површинама и више од 48 сати на собној температури (20°Ц), просторе и предмете потенцијално контаминиране ЦОВИД-19 треба очистити и дезинфиковати алкохолом или асепсолом прије поновне употребе.

Управа Дома здравља Љубиње

Објављено у Вијести

НАРЕДБА Поводом епидемиолошке ситуације COVID 2019 Корона вирус

На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник РС“ 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 ), члана 69. Статута Општине Љубиње („Службени гласник Општине Љубиње“ број 3/17), члана 7. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситације (одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. године, поводом епидемиолошке ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу зашите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуације Општине Љубиње на сједици одржаној дана 15.03.2020. године, д о н о с и

НАРЕДБУ
о скраћењу радног времена трговачких радњи и угостељских објеката на територији Општине Љубиње, као и забрани рада дискотека и дјечијих играоница.

I

⦁ Радно вријеме маркета и трговачких радњи скраћује се до 20 часова.
⦁ Радно вријеме угоститељских објеката (кафићи, кафане и ресторани) је до 20 часова.
⦁ Радно вријеме спортских кладионица је до 18 часова
⦁ Забрањује се продаја алкохола на бензинским пумпама послије 20 часова.
⦁ Забрањује се рад дистотекама.
⦁ Забањује се рад дјечијих играоница.

II

Ова Наредба ступа на снагу одмах и иста ће бити објављена у Службеном гласнику општине Љубиње.

III

Ова Наредба је на снази све док постоји опасност по здравље грађана Општине Љубиње.

IV

За контролу извршења ове Наредбе стараће се Комунална полиција Општине Љубиње и службеници Полицијске станице Љубиње.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Свим привредним субјектима, х
2.Огласна табла ,
3.Полицијска станица Љубиње,
4.а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
ДАРКО КРУНИЋ

Објављено у Вијести

ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – 2020.“

ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту расписао је конкурс за избор најповољнијих установа и организација као и васпитача за учешће у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске – 2020.“.
Пројектом су обухваћена сва дјеца узраста од 6 до 15 година (која по конкурсу испуњавају услове), а у случајевима дјеце са сметњама у развоју до навршених18 година старости.
Пројекат ће се реализовати у услужном простору Омладински хостел „Ужице“ у Бечићима, општина Будва, Република Црна Гора у периоду од 30.05. до 22.09.2020. год..
Родитељи заинтересоване дјеце, као и Удружења са подручја општине Љубиње, која имају индикације за учешће, пријаве подносе у ЈУ „Центар за социјални рад“ Љубиње, сваким радним даном од 7 до 15 часова, гдје могу добити и остале информације о критеријумима учешћа у пројекту.

Лица образовног профила:просвјетни радник, социјални радник, психолог, педагог, дефектолог, која су заинтересована да учествују у пројекту као васпитачи, могу преузети пријавне обрасце у ЈУ „Центар за социјални рад“ Љубиње.
Конкурс је отворен од 17.02.2020. године до 17.03.2020. године.

Услове за учешће у пројекту можете наћи на веб страници ЈФДЗ РС (www.jfdz.org)

Објављено у Вијести

Обавјештење за пољопривредне произвођаче

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи са подручја општине Љубиње да је:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у складу са уредбом о регистрацији ПГ, позвало сва регистрована пољоприведна газдинства да до 15.05.2020.године изврше обавезу редовног годишњег ажурирања података о усјевима/засадима и сточном фонду.

2. Поред ажурирања података пољопривредна газдинства имају обавезу да пријаве доприносе за пенијско и здравствено осигурање као и да уплате накнаду за противградну заштиту за 2019.годину.

3. Газдинства која у прописаном року не буду извршила ажурирање података,пријавила доприносе и уплатила накнаду за противградну заштиту добиће пасиван статус у Регистру газдинстава и Регистру корисника,што значи да неће моћи остварити било какво право по основу Правилника о подстицајима до краја текуће године.

4. Ажурирање података се врши у пословници АПИФ.

5. Пријава доприноса и обрачун за уплату противградне заштите се врши у Пореској управи Републике Српске подручна јединица Љубиње,за противградну заштиту до 10.марта,а за доприносе до 31.марта 2020.године.

Љубиње,14.02.2020.год.
ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Објављено у Вијести

ЉУБИЊАЦ КАНДИДАТ ЗА НИНОВУ НАГРАДУ

ЉУБИЊЕ – Љубињац Драшко Сикимић (рођен 1984) и његов роман „Чвор на омчи“ међу 10 кандидата су за овогодишњу Нинову награду за роман године.
Ријеч је о једној од најугледнијих књижевних награда на подручју бивше Југославије, која се додјељује још од 1954. године – када је први пут додијељена Добрици Ћосићу за роман „Корени“.
„Чвор на омчи“ први је Сикимићев роман, а објавио га је након три збирке пјесама код београдског издавача Лом.
Наишао је на лијеп пријем код критике, али и публике, па је већ сада, мада је изашао јесенас, један од траженијих наслова у књижарама у БиХ.
Неке од својих раних радова Драшко Сикимић је објављивао и у „Гласнику Љубиње“, публикацији љубињске „Просвјете“.
Имена финалиста у трци за овогодишњу награду за роман године Нин ће објавити 16. јануара, а име 66. лауреата биће саопштено 20. јануара.
Ево и списка садашњих кандидата и њихових књига:
1. Елведин Незировић: НИШТА ЛАКШЕ ОД УМИРАЊА (Лагуна)

2. Стево Грабовац: МУЛАТ АЛБИНО КОМАРАЦ (Имприматур)

3. Видосав Стевановић: ПАУЧИНА (Службени гласник)

4. Слободан Тишма: ГРОЗОТА ИЛИ… (Чаробна књига)

5. Драшко Сикимић: ЧВОР НА ОМЧИ (ЛОМ)

6. Ана Вучковић: YUGOSLAV (Партизанска књига)

7. Ненад Рацковић: БИБЛИЈА (Лагуна)

8. Миленко Бодирогић: ПО ШУМАМА И ГОРАМА (Орфелин)

9. Саша Илић: ПАС И КОНТРАБАС (Орфелин)

10. Немања Јовановић: РУДИ (Партизанска књига)

Ж.Ј.

Објављено у Вијести