Објављени резултати првог круга селекције апликаната из Љубиња за пројекат који спроводи њемачка невладина организација ХЕЛП

Познати су резултати првог круга селекције апликаната у Општини Љубиње у оквиру пројекта „Подршка Социо-економској стабилности у регији Западног Балкана 2020-2022“. Сви апликанти који су прошли у други круг селекције биће посјећени од стране координатора ХЕЛП-а на терену. Обилазак апликаната почиње 22.6.2021. години и исти ће бити телфонски обавјештени..

Списак апилканата који су прошли први круг можете погледати на овом ЛИНКУ, као и на огласној табли у згради општине Љубиње.

20210617_094858

20210617_09490620210617_094914

У случају додатних питања и потребе за објашњењем одлуке коју је донијела Хелп-ова комисије, можете контактирати канцеларију ХЕЛП-а у Сарајеву на бројеве телефона 033/646-889 и 033/646-965, сваким радним даном од 09 до 17 часова.

Објављено у Вијести

Дјечији вртић Љубиње расписује конкурс за упис дјеце за радну 2021/2022. годину

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЉУБИЊЕ“

расписује :
КОНКУРС
за упис дјеце у дјечији вртић“Љубиње“ за радну
2021/22 годину.

Право на упис имају сва дјеца са навршене 3 године живота до поласка у школу.
За упис је потребно донијети:
-извод из матичне књиге рођених и потврду о редовном вакцинисању дјетета.
Брис грла и носа и столицу, за сву дјецу уписану у року, радићемо организовано у септембру.
Конкурс траје од 01.06 до 30.06 2021. године.
Комисија за пријем дјеце и УО Вртића донијеће коначну одлуку о пријему дјеце а списак примљене дјеце биће истакнут на огласној табли вртића.
Молимо Вас да на вријеме извршите упис дјеце јер због епидемиолошке ситуације још увијек трају посебне мјере koje je прописао Институт за јавно здравстве Р. Српске те је ограничен број дјеце

Објављено у Вијести

КОНАЧНА ЛИСТА БОРАЦА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Konačna Lista podnosilaca zahtjeva

Објављено у Вијести

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ БОРЦИМА

Коначну листу кандидата који испуњавају услове за добијање новчане помоћи по основу расписаног Јавног позива за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено отаџбинског рата од прве до пете категорије млађим од 60. година можете погледати на сљедећем ЛИНКУ

Објављено у Вијести

ПОНОВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТВАРИ

1 2 3 4

Објављено у Вијести

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА 8 ПРОЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ ЉУБИЊЕ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА 8 ПРОЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ ЉУБИЊЕ
У оквиру програма Омладинске банке у Љубињу данас су потписани уговори за 8 пројеката неформалних група младих који ће бити реализовани у 2021. години. Укупна вриједности пројеката је 18.370,00 КМ, од чега је учешће Општина Љубиње 6.792,00 КМ.
„Општина Љубиње је одлучила да данас потпише анекс уговора и издвоји додатна финансијска средства како би се исфинансирали сви пројекти који су добили потребан број гласова, а то су:
1) „Мој је сан да нисам сам“
2) „Хуманост прије свега“
3) „Вртић по мјери дјетета“
4) „Опремање просторија МЗ Крајпоље“
5) „Љетњиковац – Никоље брдо“
6) „Игралиште Љубиње“
7) „Излетиште – Дубочичка чатрња“
8) „Уређење игралишта и дома у МЗ Убоско“
„Жао нам је што немамо ниједан пријављен микробизнис од стране младих али се надамо да ће се и то промијенити у наредном периоду.“  – истакли су представници општине.
IMG-5c27cbedf9b2477f1725fec044671b04-V
IMG-06100c48e8112ab79ba74f1b00b25812-V
IMG-36a07d39d833efc78e8522c1309d1df3-V
IMG-e07e67ac18d4c56a4e7771d488321356-V
IMG-66ac380d614da846343f4b0b7ec7bcb1-V
IMG-f4a0d56f292269bdec3501edfa91b033-V

Објављено у Вијести

Jaвни оглас за продају моторних возила и ствари

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

Број:02-022- 29-1/21

Датум:07.04.2021.год.

 

На основу члана 59. Зкона о локалној самоуправи /“Сл,гл,РС , број , 97/16, 36/19 ),       члана 69. Стаута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње број:3/17 ), а у складу са  Одлуком о продаји  моторних возила и ствари –Одлука Скупштине Општине Љубиње број :01-013-8/21 од 19.02.2021.године,  Општина Љубиње ,о б ј а в љ у ј е

 

                                                       Ј А В Н И  О Г Л А С

                                       За продају  моторних возила и ствари         

                                        /Методом затворених писаних понуда /

 

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет  јавног огласа је продаја – лицитација расходованих  моторних возила и ствари  Општинске ватрогасне јединице  Љубиње Општине Љубиње и то :

 

  1. ФАП  1314, цистерна  8м3,некомплетна , број мотора 132686, број шасије 92005,

       Година прооизводње 1983,………………………………………………………….      4.000,00 КМ

  1. ФАП 1314 са грајфом , број мотора 85140,број шасије 59292,година производње

       1976……………………………………………………………………………………………        7.000,00 КМ,

  1. ФАП 1314 цистерна,5,5м3, број мотора 116540, број шасије   80161,година

       производње 1980…………………………………………………………………………       5.000,00КМ,

  1. ТАМ 110 Т7 , број мотора 871003433, број шасије 870008561 , година производње

        1987…………………………………………………………………………………………….        8.000,00КМ,

  1. ДЕНИС, ватрогасно возило, број мотора 44254346,број шасије R 5237R3В400,

        година производње1989 ………………………………………………………………     5.000,00КМ,

  1. КОНТЕЈНЕР СТАМБЕНИ,дужина 605 цм,ширина 245цм ……….    1.500,00КМ
  2. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (прва помоћ),дужина, 300цм,ширина 220цм,.1.000, 00КМ.                                                                                          
  3. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (Веза),дужина 295 цм,ширина 220цм,/2Ком.. 3.000,00КМ ,
  4. ПОКРЕТНА КУХИЊА ВОЈНА /НЕКОМПЛЕТНА/………………………. 500,00 KM

 

 

2.ПРАВО УЧЕШЋА

2.1.Моторна возила и ствари  који су предмет јавног оглас  продаје – лицитирају се појединачно, свако возило и ствар посебно = понуђачу који је понудио  највишу   цијену за свако појединачно возило односно ствар .

2.2.Право учешћа на продаји – лицитацији  имају сва правна и физичка лица  која изврше уплату кауције  у износу од 10%, вриједности почетне цијене за свако појединачно возило односно ствар за који достављају понуду .

2.3.Уплата кауције се врши на жиро рачун  Општине Љубиње 5674338200000109, позивом на броој 02-022-29-1 /21, сврха. уплате , јавно надметање –лицитација моторних возила и ствари

.број .на који се односи понуда из  јавног огласа ( од 1 до 9 )

 

          3.ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТВАРИ

3.1.Моторна возила и ствари  могу се прегладати на локацији у кругу Ватрогасне  јединице  , круг старе Доганије 1890“у радном времену од  08.до 14 часова .

3.2.Контакт   особе  запослене у Општинској ватрогасној јединици , контакт телефон 059 621-641.

 

         4.РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

4.1.Понуде се достављају  лично на протокол  Општине Љубиње  Светосавска бр.2 шалтер сале  или препоручено поштом . У протокол ће се узети понуде које буду достављене на протокол Општине Љубуиње  у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа а најкасније  до 23.04. 2021.године до 12.часова

Непотпуне и понуде достављене након наведеног рока без обзира на начин доставе неће се узети у разматрање.   

4.2.Понуде треба достављати у једној затвореној непровидној  коверти на којој треба написати: ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ  ВОЗИЛА И  СТВАРИ путем јавне лицитације за број од 1 до 9 из тачке 1  “ НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач који доставља понуду за више од  једног моторног возила или ствари   доставља у посебним ковертама или  више понуда у једној заједничкој коверти.

Понуђачи могу измијенити и допунити  своје понуде прије истека  понуде на исти начин   као и подношење  и са назнаком да се ради о одустајању  од понуде , у том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.

 

     5.САДРЖАЈ ПОНУДЕ    

     Понуда треба да садржи :

     Податке о физичком  лицу:  Име и презиме ,име једног родитеља, адреса пребивалишта и број телефона, копија идентификационог документа –неовјерена , потврда о трансакационом рачуну  од банке код које физичко лице има отворен рачун.

 

Податке за правно лице:Копија о рјешењу о упису у судски регистар овјрене печатом правног лица , увјеерење о пореској регистрацији  са идентификационим документом , назив предузећа , сједиште име и презиме особе овлаштене за заступање, као и број телефона ,потврада о трансакционом рачуну код које правно лице има отворен рачун.

 

  -Назнака мот,возила или ствари за које се понуда доставља /марка , тип,/

 

 -Износ понуде исказан у конвертибилним маркама  КМ,

 

 -Понуду мора потписати  подносилац понуде ,а уколико је понуђач правно лице  мора бити потписана и овјерена печатом правног лица .

 

6.КРИТЕРИЈИ ПРОДАЈЕ /ЛИЦИТАЦИЈЕ, ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

6.1.Избор најповоњнијег понуђача извршиће се комисијски ,

6.2.Отварање понуда ће се обављати по редосљеду из тачке 1.огласа .

6.3.Понуде испод продајне  цијене из тачке 1. неће се узимати у разматрање,

6.4.Најпоовољнијом понудом сматраће се понуда  с највишим понуђеним износом за то моторно возило односно ствар,

6.5.Моторна возила односно ствари продаваће се по принципу „ВИЂЕНО –КУПЉЕНО,што искључује све накнадне рекламацијеи приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака.

 

7.ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ И ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

7.1.Отварање достављених понуда за продају /лицитацију возила и ствари одржаће се у скупштинској сали  Општине  Љубиње у улици  Светосавска бр.2 у Љубињу са почетком у

12  сати дана  23.04.2021.године, уз присуство заинтересованих понуђача.

7.1.Отварању  достављених понуда  за продају /лицитацију могу присуствовати понуђачи –физичка лица  која су доставили понуду за одређено возило односно ствар , уз идентификациони документ и доказ о уплаћеној кауцији , односно лица овлашћена за учешће на јавној лицитацији  за одређено возило односно ствар у име парвног лица  уз писмено овлаштење и доказ о уплаћеној кауцији.

7.3.Предсједник Комисије отвара приспјеле понуде , чији се садржај уноси у листу понуђача коjа садржи .назив понуђача , редни број понуде по приспјелости , редни број возила или ствари из понуде,,понуђени износ,  прихватљивост понуде.

,7.4.Понуде које не садрже  елементе прописане из у тачки 5. неће се разматрати у даљем току поступка .

7.5.Комисија  након разматрања листе понуђача, утврђује најповољније понуде  за возила и ствари , о чему  усмено обавјештава присутне понуђаче.Предсједник Комисије  проглашава побједнике  јавне продаје који су дотавили  најприхатљјивије понуде за одређена возила или ствари .

7.6.Ако се за  једно возило или једну ствар одазове само један понуђач са прихватљивом понудом Комисија га проглашава побједником продаје /лицитације.

7.7.У случају да се два или више понуђача у заствореним ковертама /омотницама  доставе понуду са истим износом , који је уједно и највећи  понуђени износ , комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по времену и датуму , а што се утврђује по пријемном штембиљу.

7.8.О јавном отварању понуда комисија ће сачинити записник и утврдити листу понуђача који су понудили цијену која је једнака или већа од  почетне цијене и констатовати који су понуђачи понудили највећу цијену за поједино возило или ствар.Након проглашења побједника за возила и ствари која су предмет продаје , Комисија ће записник –листу побједника упутити на званични сајт Општине Љубиње.

7.9.С одабраним  понуђачима Општина Љубиње ће закључити купопродајни уговор .у року од 7(седам) дана по завршетку поступка јавне продаје и истом ће бити  враћен уплаћени депозит по достављању доказа о уплати фактурисаног износа .

7.10 У случају изостанка склапања уговора о купопродаји с одабраним понуђачем  сходно

Условима из огласа , уговор  о купопродаји ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем . У том случају понуђач који је одустао од закључења уговора губи право на поврат уплаћене кауције.

8.ОБАВЕЗЕ КУПЦА

8.1.Најповољнији понуђач дужан је фактурисану цијену возила уплатити  у року од (8)  осам дана од дана склапања уговоара , а уколико то не учини сматраће се да је одустао од куповине  и губи право на поврат новца од уплаћене кауције.

8.2.Све порезе и остале трошкове сноси купац .

8.3.Примопредаја возила и ствари  извршиће се уз предочење уговора о купопроаји и доказа о уплати фактурисаног износа .

9.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

9.1.Све  информације  у вези са продајом /лицитацијом  могу се добити сваки радни дан у времену од 07-до 14 у  Општинској управи и Ватрогасној јединици Општине Љубиње .

9.2.Учесници поступка продаје / лицитације чија понуда буде  испод прворангиране , уплаћени износ депозита /кауције од 10%од вриједности , биће уплаћени од стране Општине Љубиње на тарнсакциони рачун који је доставио учесник поступка јавне набавке /лицитације, а на основу обавјештења који ће бити достављена од стране Општине Љубвиње,

,

 

Доставити:

1.На огласне табле  Општине,                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

2.Сајт Општине Љубиње ,

3.а/а                                                                                                                Стево Драпић

Објављено у Вијести

Јавни позив за помоћ социјално угроженим незапосленим борцима oд прве до пете категорије, млађим од 60 година из Љубиња

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске расписало је  јавни позив за материјалну помоћ за социјално угрожене незапослене борце.

На јавни позив могу се пријавити сви незапослени демобилисани борци, од прве до пете категорије, који су социјално угрожени, до 60 година старости подношењем пријаве у општинским и градским одјељењима за борачко-инвалидску заштиту.

Више информација о позиву можете добити на телефон број 059 630 297 код референта Милана Козића

Текст јавног позива можете погледати ОВДЕ 

Образац можете преузети ОВДЕ

Објављено у Вијести

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ ЗА 2021.ГОДИНЕ

 

На данас одржаној 3. редовној сједници Скупштине општине Љубиње усвојен је буџет општине за 2021. годину у износу од 1.957.90 КМ. Приходи Буџета чине порески приходи у износу од 1.576.800 КМ, непорески приходи у износу од 150.100КМ, те остали приходи у износу од 231.000 КМ.

На сједници су усвојени су и програми капиталних инвестиција за 2021, те програм заједничке комуналне потрошње.

На приједлог начелника општине усвојена је и Одлука о субвенцији цијене комуналне услуге за категорије социјално угрожених породица и појединаца.

Скупштина је подржала и нацрт одлука о општинским административним и комуналним таксама, као и приједлог одлуке о одобравању промета непокретности и права располагања.

Именовани су и предсједници и чланови сталних радних тијела Скупштине, а одборницима су пружене и информације о стању из области пољопривредног земљишта, току радова на акумулацији „Луке“ као и информације о тренутним и планираним пројектима који ће се реализовати у 2021 години.

Објављено у Вијести

Влада Њемачке ће финансијски подржати пољопривреднике и угоститеље Љубиња

На данас одржаном састанку, у просторијама општине Љубиње, договорен је наставак сарадње између општине Љубиње и Њемачке невладине организације HELP на реализацији пројекта подршке развоју пољопривреде у нашој општини.

„Усагласили смо динамику реализације пројекат као и проценат међусобног учећше и суфинансирања. Тражили сам да се повећа број крајњих корисника пројекта са предложених 20 на 30 и да у групу потенцијалних корисника уврстимо и угоститеље јер су они, можда и највише, угрожени овом кризом проузрокованом вирусом короне. Наишли смо на разумјевање и надамо се да ће и представници Хелпа, односно Њемачка Влада обезбједити додатна средства како би већ у наредној седмици потписали уговор и отпочели са реализацијом овог пројекта .“ – рекао је начелник општине Љубиње Стево Драпић.

„Радујем се поновној сарадњи са општином Љубиње и мислим да ћемо, на обострано задовољство, договорити и овај број крајњих корисника како би већ почетком наредног мјесеца отпочели са инфо сесијама.“ – рекао је Даријан Билић представник ХЕЛП-а

Поред угоститеља потенцијални корисници су све незапослене особе из социјално угрожених категорија становништва са здравим пословним идејама за започињање или развој самосталних пословних активности у сектору пољопривреде. Пројектом могу бити подржане све активности које резултирају одговарајућим мјесечним приходом, зависно од доступних финансијских средстава и тржишног потенцијала сваког индивидуалног приједлога.

Одобрена помоћ биће дистрибуирана искључиво у виду материјално-техничких средстава потребних за дјелатност, без готовинских исплата (набавка опреме, основних средстава за рад и сл)

Просјечан износ индивидуалне донације одређен је у протувриједности 2.000 ЕУР. Сваки корисник биће у обавези да уплати 15% од укупног износа донације, да региструје своју дјелатност (минимално пољопривредно газдинство) и обави 10 сати друштвено-корисног рада за локалну заједницу. Општина Љубиње ће суфинансирати пројекат са 35%, а остатак су средства Њемачке Владе.

Више него успјешна сарадња између општине Љубиња и ХЕЛП-а траје већ три године, током којих је љубињским пољопривредницима уручена помоћ у укупном износу од 120.000 КМ, донирана је опрема за комунално предузеће,  а током прошле године у два наврата ХЕЛП је помогао и љубињски Дом здравља

Објављено у Вијести