Анкетни упутник о будућем функционисању мјесних заједница

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Општина Љубиње, у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, којег финансирају влада Швајцарске и Шведске, а реализује УНДП БиХ, започиње процес дефинисања будуће визије развоја мјесних заједница у нашој општини.

С тим у вези осмишљен је и анкетни упитник  како би се заинтересованим грађанима и грађанкама дала могућност да изразе ставове и дају своје приједлоге у погледу дефинисања будуће визије мјесних заједница.

Желимо у том смислу посебно да Вам захвалимо за допринос којим попуњавањем овог анкетног упитника дајете јачању будуће улоге мјесних заједница на подручју општине Љубиње.

Попуњавање анкетног упитника траје свега пар минута а исти можете попунити на сљедећем линку: https://forms.gle/rg9CipT68zBrqYMq9