Општинска управа

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

СТЕВО ДРАПИЋ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 059/630-281

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПЕРСА КЛИМЕНТА
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 059/630-282

 

ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА

ВИТОМИР ВОЈЧИЋ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН. 059/630-283

 

1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
ЈОВАНКА БОГДАНОВИЋ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 059/630-284

1.1. ОДСЈЕК ЗА УРБАНИЗАМ

ШЕФ ОДСЈЕКА – ГЛАВНИ РЕФЕРЕНТ ЗА УРБАНИЗАМ
СЛОБОДАНКА КОЗИЋ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 059/630-293

РЕФЕРЕНТ ЗА УРБАНИЗАМ
БРАНИСЛАВ ПЕШУТ
ТЕЛ: 059/630-292

РЕФЕРЕНТ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БОЖИДАР СУЛАВЕР
ТЕЛ:059/630-292

1.2. ОДСЈЕК ОПШТЕ УПРАВЕ

ШЕФ ОДСЈЕКА
СРЕЋКО ТУРАЊАНИН
059/630-306

РЕФЕРЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ, МЛАДЕ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА
МИЛАН Ж. КОЗИЋ
059/630-294

РЕФЕРЕНТ ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – МАТИЧАР
ЈОВАНКА БОГДАНОВИЋ
059/630-291

РЕФЕРЕНТ ПИСАРНИЦЕ (ОВЈЕРЕ ПОТПИСА, ПРЕПИСА И АРХИВЕ)
СИНИША ПИЖУЛА
059/630-280, ЛОК 302

2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
ЧЕДОМИР ЋУК
059/630-285

2.1. ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РЕФЕРЕНТ ТРЕЗОРА
СЛОБОДАНКА ЈАХУРА
059/630-289

РЕФЕРЕНТ БУЏЕТА
ОЛГИЦА СЛИЈЕПЧЕВИЋ
059/630-289

БЛАГАЈНИК
БРАНКА ЋОРОВИЋ
059/630-289

 

2.2. ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ

ШЕФ ОДСЈЕКА
ДРАГОЉУБ СОРАЈИЋ
059/630-298

РЕФЕРЕНТ ЗА РАЗВОЈ ЗЕМЉОРАДЊЕ
СИМО КУЧИНАР
059/630-295

РЕФЕРЕНТ ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА
РИСТО МИЛУТИНОВИЋ
059/630-298

3. СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

3.1. КАНЦЕЛАРИЈА НАЧЕЛНИКА

РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ЖЕЉКА МАКЕРА
059/630-280

3.2. КАНЦЕЛАРИЈА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ – в.д. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ВУКАШИН ПОПОВИЋ
059/630-286

3.3. СЛУЖБА ЗА РАЗВОЈ

РЕФЕРНТ ЗА РАЗВОЈ И ПЛАНИРАЊE
ВИТОМИР ВОЈЧИЋ
059/630-295

3.4. ЈЕДИНИЦА ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ

ВОЗАЧ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА
ДРАГИША ВОЈИНОВИЋ
059/630-280

РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА – ДОМАР
МИЛАН Д. КОЗИЋ
059/630-280

ЧИСТАЧИЦА
ДРАГИЦА ЧОЛИЋ
059/630-280

3.5. КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

РЕФЕРЕНТ КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ
РИСТО ПЕРИШИЋ
059/630-294