ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

СКУПШТИНА

Број: 01-013-18 /14

Датум: 10.07.2014. године

 

На основу члана 33. став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС, број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 32. став 3. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број 1/05, 2/05 и 1/12) и члана 5. и 6. Пословника Скупштине Општине Љубиње (Сл. гл. Број: 2/05) сазивам 14.сједницу Скупштине Општине Љубиње која ће се одржати дана 18.07.2014. године (ПЕТАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2.

За 14.сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Записник о раду 13. сједнице Скупштине Општине Љубиње;

2. a) Разматрање нацрта Статута Општине Љубиње;

б) Усвајање приједлога закључка о утврђивању нацрта Статута Општине Љубиње и стављање на јавну расправу;

3. Извјештај о извршењу буџета  за период  01.01 до 30.06. 2014.године.

4. Приједлог одлуке  о кориштењу средстава буџета Општине Љубиње;

5. Приједлог одлуке о мјерама заштите од пожара;

6. Разматрање могућности реализације идејног пројекта НВО „Моја Херцеговина “ Љубиње.

7. Усвајање извјештаја о раду и финансијском пословању за 2013.годину јавних установа односно агенција:

а) Ј.У Дјечији вртић Љубиње

б) Ј.У. Народна библиотека Др „Љубо Михић“ Љубиње,

в) Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ Љубиње

г)  Агенције за развој малих и средњих предузећа Љубиње,

д) Агенције за финансијско-књиговодствене и правне послове Љубиње

8. Усвјање извјештаја о раду и финансијском пословању за 2013.годину удружења грађана:

а)  СПКД  „Просвјета“Љубиње

б) Удружење „Зрачак“ Љубиње

в) Борачке организације РС, Општинска борачка организација Љубиње

г) Удружење Пензионера  Љубиње,

д) Општионска организација Црвеног крста Љубиње,

ђ) Омладинска задруга „Захумље“ Љубиње

е) Ловачко удружење Љубиње,

ж) Удружењње родитеља са 4 и више дјеце „Свјетлост“ Љубиње,

з)  „О.К. Љубиње“ Љубиње.

9. а) Извјештај комисије о спровођењу поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне послове Љубиње,

б) Приједлог рјешења о разрјешењу В.Д. директора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне послове,

в) Приједлог рјешења о избору и именовању директора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне послове Љубиње.

10.  Одборничка питања.

 

Уз позив вам достављамо материјале за тачке дневногх реда: 1,2,3,4,5,7,8,9.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић