Обавјештење о терминима интервјуа за кандидате

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

Број: 02-120-3-5/23

Датум: 10.11.2023. године

 

 

На основу члана 26.  Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи  (Службени гласник Републике Српске, број 42/17) конкурсна комисија даје:

 

                    О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 13.11.2023. године (понедјељак) у просторијама Општине Љубиње одржаће се усмени интервју по расписаном јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Љубиње на неодређено вријеме, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ дана 12.10.2023. и „Службеном Гласнику Републике Српске“ дана 18.10.2023. године по сљедећем распореду:

 

За радно мјесто Виши стручни сарадник за административне и техничке послове:

  1. Тихана Пецељ, са почетком у 9:15 часова.

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за локални, привредни и рурални развој:

  1. Ђорђе Сикимић, са почетком у 9:35 часова.

За радно мјесто ложач:

  1. Карадеглија Предраг, са почетком у 9:55 часова.

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите:

  1. Дејан Першић, са почетком у 10:15 часова.

Позивају се кандидати да у назначено вријеме дођу на горе поменуту адресу, те са собом понесу идентификациони документ (лична карта или пасош).

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу  у назначено вријеме биће искључен из даље процедуре.

КОНКУРСНА  КОМИСИЈА

Објављено у Вијести