Обавјештење о терминима интервјуа за кандидате

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

Број: 02-120-3-5/23

Датум: 10.11.2023. године

 

 

На основу члана 26.  Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи  (Службени гласник Републике Српске, број 42/17) конкурсна комисија даје:

 

                    О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 13.11.2023. године (понедјељак) у просторијама Општине Љубиње одржаће се усмени интервју по расписаном јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Љубиње на неодређено вријеме, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ дана 12.10.2023. и „Службеном Гласнику Републике Српске“ дана 18.10.2023. године по сљедећем распореду:

 

За радно мјесто Виши стручни сарадник за административне и техничке послове:

  1. Тихана Пецељ, са почетком у 9:15 часова.

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за локални, привредни и рурални развој:

  1. Ђорђе Сикимић, са почетком у 9:35 часова.

За радно мјесто ложач:

  1. Карадеглија Предраг, са почетком у 9:55 часова.

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите:

  1. Дејан Першић, са почетком у 10:15 часова.

Позивају се кандидати да у назначено вријеме дођу на горе поменуту адресу, те са собом понесу идентификациони документ (лична карта или пасош).

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу  у назначено вријеме биће искључен из даље процедуре.

КОНКУРСНА  КОМИСИЈА

Објављено у Вијести

OБАВЈЕШТЕЊЕ: УПИС ДЈЕЦЕ ЗА ПРОГРАМ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“
Број:54/23
Датум:01.11.2023.год.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
ОБАВЈЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ ДА ЈЕ У ТОКУ УПИС ДЈЕЦЕ ЗА ПРОГРАМ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ЗА СВУ ДЈЕЦУ КОЈА У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ СТИЧУ УСЛОВЕ ЗА ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

Чланом 36. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл. Републике Српске“ број 79/15 и 63/20) прописано је да се Програм за дјецу у години пред полазак у школу организује за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која по прописима којима се уређује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Упис дјеце ће трајати од 01.11.2023. године до 20.11.2023 .године сваким радним даном од 9 до 11 часова.
Потребно је попунити пријаву за упис дјетета.

Молимо све заинтересоване родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце.

Све информације можете добити на број телефона 059/621-146

Хвала на указаном повјерењу!

ВД директора

Милена Турањанин

Објављено у Вијести