Упутства за постепено ублажавање мјера

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске издао је упутства за постепено ублажавање мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса САРС-Цо В-2 које можете преузети на сљедећим линковима:

 1. УПУТСТВО ЗА ТЕРЕТАНЕ И ФИТНЕС ЦЕНТРЕ
 2. УПУТСТВО ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ
 3. УПУТСТО ЗА БИБЛИОТЕКЕ
 4. УПУТСТВО ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
 5. УПУТСТВО ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
 6. УПУТСТВО ЗА ФРИЗЕРСКЕ И КОЗМЕТИЧКЕ САЛОНЕ
 7. УПУТСТВО НЕПРЕХРАМБЕНЕ ПРОДАВНИЦЕ, БУТИЦИ,…
 8. УПУТСТВО АУТОПРАОНИЦЕ, ВУЛКАНИЗЕРИ, АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ РАДЊЕ

Објављено у Вијести

Закључци Општинског штаба за ванредне ситуације од 11. 05. 2020.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

Општински штаб за ванредне ситуације

 

Број: 02-022-99/20

Датум: 11.05.2020.год.

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС 90/17), члана 7. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације (Одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. године) а на основу закључака Републичког штаба за ванредне ситуације, у циљу заштите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне  ситуције општине Љубиње на сједници одржаној дана 11.05.2020. годне у циљу превенције ширења новог вируса  корона (COVID-19) болести, д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Општини Љубиње

 

 1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVlD-19 болести на територији Општине Љубиње и заштите и спасавања становништва:
 • забрањује/у се до 25.05.2020. године:
 • сва јавна окупљања,
 • рад базенима, „wellness” и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај и
 • такмичарске активности спортских организација и спортиста,
 • забрањује/у се до 18.05.2020. године:
 • рад дјечијим играоницама и
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
 1. Ограничава се рад до 25.05.2020. године:
 • у временском периоду од 700 до 2100 часова:
 • трговинама на велико,
 • трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
 • угоститељским објектима за исхрану и пиће,
 • субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
 • јавним кухињама путем шалтерског услуживања, без могућности услуживања у објектима,
 • фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • приватним стоматолошким амбулантама,
 • субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),
 • пољопривредним апотекама,
 • бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина и
 • приређивачима игара на срећу,
 • од 700 до 1500 часова:
 • тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце),

З.     Од 18.05. до 25.05.2020. године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

 • рад дјечијим играоницама и
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
 1. Сви субјекти из т. 2. и З. овог закључка дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVlD-19 болести на радном мјесту.
 2. Сви субјекти из т. 2. и З. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ ‘[Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 3. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 4. Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVlD – 19) у Оштини Љубиње, број: 02-022-96/20 од 07.05.2020. године.
 5. Овај закључак ступа на снагу 11.05.2020. године и примјењиваће се до 25.05.2020. године.

 Koмандант Штаба
Дарко Крунић

Објављено у Вијести