О Д Л У К У о продужењу важења Наредбе о ванредним мјерама Општинског Штаба за ванредне ситуације Општине Љубиње

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-022-71/20
Датум: 30.03.2020.год.

На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС 90/17), члана 7. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације (Одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. године) а поводом епидемиолошке ситуације COVID-19 (Корона вирус), у циљу заштите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне  ситуције општине Љубиње на сједници одржаној дана 30.03.2020. годне у складу са наредбом министара здравља у циљу превенције ширења новог вируса  корона (COVID-19) болести, д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу  важења Наредбе о ванредним мјерама Општинског
Штаба за ванредне  ситуације  Општине Љубиње

I
Наредба Општинског штаба о  ванредним  мјерама  у циљу спречавања  ширења  вируса корона „SARS-COV-2“ i „COVID-19“ (Наредба број 02-022-41/20 од 19.03.2020. године) на територији општине Љубиње  продужава се  у цјелости и трајаће до даљњег, све док постоје околности опасне по живот и здравље људи.

II
Изузетно, одобрава се рад трговачких радњи   на територији општине Љубиње  чија је претежна дјелатност продаја грађевинског, електро и водо материјала. Рад наведених трговина одобрава се  под условима наведеним у Наредби. Радно вријеме истих је од 08 до 14 часова.
III
Ова наредба ступа на снагу одмах и иста ће бити  објављена у Службеном гласнику.

IV
За контролу извршења ове  наредбе  стараће се комунална полиција Општине Љубиње.

Достављено:
1.Огласна табла,                                                                                 Начелниик општине
2.Трговачким  објектима,                                                                   _________________
3. Комунална полиција,                                                                               Дарко Крунић
4. Полицијска станица Љубиње,
5. а/а.

Објављено у Вијести

ЕПАРХИЈА ЗХИП: ПРОСЛАВЉАЊЕ КРСНИХ СЛАВА ПРИЛАГОДИТИ НОВОНАСТАЛОЈ СИТУАЦИЈИ

Поводом новонастале ситуације усљед појаве пандемије болести COVID-19, коју изазива корона вирус (Sars Cov 2) и одлука надлежних органа власти, прослављање Крсних слава прилагодиће се новонасталој ситуацији на сљедећи начин.
1.Молимо вас да своју породичну Крсну славу прославите само у кругу своје уже породице.

2.Док траје ванредно стање неће се пред славу по домовима вршити освећење славске водице, већ су свештеници дужни детаљно упознати вјернике о тренутно јединим могућим начинима обављања славског обреда:

а) Уколико желите да се освећење славске водице обави уочи ваше породичне Славе, у овој ситуацији то је изводљиво само у вашем парохијском храму, те ћете се о томе детаљније договорити са својим свештеником (надлежним парохом). У реализацији напријед наведеног потребно је строго држати се упустава и препорука надлежних органа власти као и епархијских саопштења издатих поводом пандемије COVID-19.

б) Уколико желите да се освећење славске водице обави у вашем дому, то ће бити изводљиво послије Крсне славе, односно послије укидања ванредног стања и престанка опасности од нарастуће пандемије, када ћете са својим свештеником договорити тачан термин и вријеме обиласка свог дома.

3.Овим путем апелујемо и молимо вјернике да се уздрже од одлазака у госте на прославу Крсне славе, те самим тим избјегну већа окупљања и спријече опасност од ширења корона вируса.

4.За сва додатна појашњења, молимо вас да се обратите свом парохијском свештенику.

Епископ ЗХиП
+ Димитрије Више

Објављено у Вијести

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број:02-022-70/20
Датум: 27.03.2020.год.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 69. Статута Општине Љубиње („Службени
гласник Општине Љубиње“број 3/17) а у складу са чланом7. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситације (одлука број 01-013-5/14 од
21.03.2014.године), а у циљу зашите здравља становништва Општине Љубиње,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Љубиње, у складу са
Наредбом Кризног штаба Републике Српске за успостављање услова за смјештај
лица (препорука број 33/20 од 20.03.2020. године), на телефонској сједици
одржаној дана 27.03.2020. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о одређивању Спортске дворане „Јово Ђурић“ за карантин – смјештај лица са
територије Општине Љубиње
I
Спортска дворана „Јово Ђурић“, Светосавска 26, одређује се за карантин.
Карантин се организује за особе које прекрше одредбе рјешења о карантину у кућним условима издатим од стране Републичке управе за инспекцијске послове
Републике Српске а чије се мјесто пребивалишта налази на територији Општине Љубиње.
У наведеном објекту обезбиједиће се услови за одржавање личне и колективне хигијене као и хигијене простора, исхране, медицинско и полицијско обезбјеђење.
II
Ова Одлука ступа на снагу одмах и иста ће бити достављена: ОК „Љубиње-Банком“ Љубиње, Полицијској станици Љубиње, Дому здравља Љубиње и породичном
љекару др “Саво“ у Љубињу.
III
Ова Одлука је на снази све док постоји опасност по здравње грађана Општине Љубиње.
IV
За контролу извршења ове Одлуке стараће се Комунални полицијац ОпштинеЉубиње и МУП Полицјска станица Љубиње.
                                    V
 Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге одлука број 02-022-68/20 од
26.03.2020. године.
Н А Ч Е Л Н И К
Дарко Крунић

Објављено у Вијести

Одлука о одређивању објекта за карантински смјештај

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-022-68 /20
Датум: 26.03.2020. год.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 69. Статута Општине Љубиње („Службени
гласник Општине Љубиње“ број 3/17) а у складу са чланом 7. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситације (одлука број 01-013-5/14 од
21.03.2014. године), а у циљу зашите здравља становништва Општине Љубиње,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Љубиње, у складу са
Наредбом Кризног штаба Републике Српске за успостављање услова за смјештај
лица (препорука број 33/20 од 20.03.2020. године), на сједици одржаној дана
26.03.2020. године, д о н о си
  О Д Л У К У
о одређивању Друштвеног дома Мјесне заједнице Крајпоље за карантин –
смјештај лица са територије Општине Љубиње
I
Друштвени дом Мјесне заједнице Крајпоље смјештен на Голим брдимна у селу
Крапоље одређује се за карантин.
Карантин се организује за особе које прекрше одредбе рјешења о карантину у
кућним условима издатим од стране Републичке управе за инспекцијске послове
Републике Српске а чије се мјесто пребивалишта налази на територији Општине
Љубиње.
У наведеном објекту обезбиједиће се услови за одржавање личне и колективне
хигијене као и хигијене простора, исхране, медицинско и полицијско обезбјеђење.

II
Ова Одлука ступа на снагу одмах и иста ће бити достављена Мјесној
заједници Крајпоље, Полицијској станици Љубиње, Дому здравља Љубиње и
породичном љекару др “Саво“ у Љубињу.
III
Ова Одлука је на снази све док постоји опасност по здравље грађана Општине
Љубиње.
IV
За контролу извршења ове Одлуке стараће се Комунални полицијац
Општине Љубиње и МУП Полицијска станица Љубиње

Screenshot_20200326-132053_Yahoo Mail

Објављено у Вијести

Закључци Републичког штаба за ванредне ситуације – 23. 3. 2020.

Републички штаб за ванредне ситуације, на 7. сједници, одржаној 23.3.2020. године, донио је Закључак о обавезном поступању органа и институција у контроли лица којима је одређена кућна изолација због вируса корона (COVID-19) у Републици Српској.
1. У циљу сузбијања појаве и ширења корона вируса (COVID-19) на територији Републике Српске, а ради провођења контроле лица којима је одређена кућна изолација, налаже се спровођење мјера од стране надлежних органа и институција и то:
1) да овлашћена службена лица која врше контролу уласка лица на територију Републике Српске, без одлагања, обавјештавају хигијенско-епидемиолошке службе и одјељења комуналне полиције у мјестима у која су упућена лица којима је изречена мјера кућне изолације,
2) да хигијенско-епидемиолошке службе и одјељења комуналне полиције јединице локалне самоуправе, редовно размјењују податке у циљу ефикасног спровођења контрола лица којима је изречена мјера кућне изолације,
3) да градоначелници, односно начелници општина, усљед недовољног броја комуналних полицајаца, а ради вршења благовремене контроле, дају овлашћење својим запосленима за вршење  контроле лица којима је изречена мјера кућне изолације,
4) да органи и институције које врше надзор над провођењем мјера кућне изолације, односно карантина, обавезно свакодневно достављају Министарству управе и локалне самоуправе податке за лица која су поступила супротно изреченим мјерама.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 30. марта 2020. године.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.
1. Налаже се ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и свим болницама да могу спроводити само хитне медицинске поступке који подразумијевају хитан пријем пацијената, хитну хируршку интервенцију, обраду онколошких пацијената и хитне медицинске поступке у гинекологији и педијатрији, а да све остале здравствене услуге одложе до даљњег.
2. Установе из тачке 1. овог закључка дужне су спроводити прије провођења медицинских поступака тријажу пацијената.
3. У складу са Наредбом о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20) у буџету Министарства здравља и социјалне заштите обезбјеђују се  финансијска  средстава за ЈЗУ  Болница „Свети Врачеви“ Бијељина у износу од 200.000,00 КМ ради повећања капацитета за збрињавање пацијената обољелих од вируса корона (COVID-19).
4. Инспекцијски надзор над спровођењем мјера из овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о куповини робе.
1. Задужују се Министарство трговине и туризма и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да изврше набавку следеће робе на тржишту Републике Српске и то:
1) Пшеница – 15.000 тона,
2) Кукуруз – 10.000 тона и
3) Соја – 5.000 тона.
2. Задужује се Министарство финансија да обезбиједи финансијска средства за реализацију овог закључка.
3. За реализацију овог закључка задужују се Министарство трговине и туризма, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство финансија.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о допуни закључка о ограничењу и забрани кретања.
1. У Закључку о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број 05-1/20 од 21.03.2020. године, у тачки 3. додаје се нова подтачка 7) која гласи: „домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз предочавање доказа о вршењу превоза (потврда из  подтачке 5. ове тачке, потврда о ангажовању возача, међународни товарни лист (CMR), отпремница, путни налог)“.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Напомена: на субјекте из тачке 3 овог закључка не односе се мјере забране кретања.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о остваривању права на подстицајна средства.
1. Омогућава се остваривање права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинствима која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину.
2. За реализацију овог закључка задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенција за аграрна плаћања.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о раду царинских служби
1. Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске тражи од Управе за индиректно опорезивање БиХ да организује рад царинских служби од 00.00 до 24.00 часа у циљу несметаног  протока робе.
2. Задужује се Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске да организује рад  потребних инспекцијских служби у складу са радним временом царинских служби из тачке 1. овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о студентима из Републике Српске који су на размјени у иностранству.
1. Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да редовно одржава контакте са студентима из Републике Српске који се налазе на размјени у иностранству у циљу праћења њихових потреба и предузимања адекватних мјера.
2. Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да у свом буџету обезбједи средства за исплату једнократне финансијске помоћи у износу од 1.000,00 КМ за сваког евидентираног студента.
3. Задужују се Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву да успоставе комуникацију са универзитетима партнерима на којима су студенти на размјени и затраже од њих да измире финансијске и друге обавезе према студентима.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о уплати новчаних средстава на рачун посебних намјена – Фонд солидарности.
1. Републички штаб за ванредне ситуације обавјештава јавност да се новчана помоћ за санацију посљедица изазваних новим вирусом корона, може уплатити на рачуне посебних намјена – Фонд солидарности:
Назив рачуна Банка Број рачуна и валута
Назив рачуна Банка Број рачуна и валута
РПН- Фонд солидарности НЛБ  банка а.д. Бања Лука 562-099-81260706-37  (КМ)
РПН- Фонд солидарности Наша банка а.д. Бања Лука 554-004-00000439-72  (KM)
РПН- Фонд солидарности Уникредит банка а.д. Бања Лука 551-790-22207349-49  (КМ)
РПН- Фонд солидарности Комерцијална банка а.д. Бања Лука 571-010-00002383-93 (КМ)
РПН- Фонд солидарности Нова банка а.д. Бања Лука 555-090-00137261-52 (КМ)
РПН- Фонд солидарности Нова банка а.д. Бања Лука BA395551101000275797 (EUR)
2. За реализацију овог закључка задужује се Министарство финансија Републике Српске.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о поништавању потврда за кретање.
1. Због неодговорног понашања органа „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој поништавају се све потврде о потреби несметаног кретања које је овај орган издао за своје запослене.
2. Дозволе за потребу несметаног кретања запослених у „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој издаје Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа Добој.
3. За реализацију овог закључка задужује се Министарство унутрашњих послова.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Извор: Влада РС

Објављено у Вијести

Потврда о кретању током полицијског часа – образац

Обавјештавају се послодавци са територије општине Љубиње да образац потврде за кретање запослених током трајања полицијског часа могу преузети ОВДЕ

Објављено у Вијести

Наредба о радном времену апотека у Љубињу


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Н А Ч Е Л Н И К
Број:02-022- 64/20
Датум:23.03.2020.год.
Наоснову члана 45.Закона о заштити и спашавању
(Службени гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о заштити становништва од
заразних болести (Службени гласник РС 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације на територији Републике Српсек, број: 04/1-012-2-792/20, од 16.3.2020.године
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом Корона (COVID19) у Републици Српској број 01-3/20 од
17.3.2020.године и на основу Закључка Владе Републике Српске број: 06-6/20 од
22.3.2020.године Начелник Општине доноси:
                         НАРЕДБУ
  о радном времену здравствених установа- апотека
I
Радно вријеме апотека у општини Љубиње одобрава се у трајању од:
– радним даном од 08,00 – 18,00 часова
– викедном од 08,00 – 13,00 часова
II
Апотеке су обавезне да обезбиједе континуирано снабдијевање лијековима и
медицинским средствима истицањем броја телефона на који се у вријеме када се не
ради могу добити потребни лијекови.
III
Ова наредба ступа на снагу одмах.

IV


За контролу извршења ове наредбе стараће се комунална полиција Општине Љубиње.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Објављено у Вијести

Закључци Републичког штаба за ванредне ситуације РС од 22. 03. 2020.

Објављено у Вијести

Закључци Републичког штаба за ванредне ситуације од 21.3.2020. г.

Републички штаб за ванредне ситуације донио закључке о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, о ограничењу окупљања у вјерским објектима и о формирању Тима за праћење провођења мјера Републичког штаба

Предсједник Владе Републике Српске и командант Републичког штаба за ванредне ситуације Радован Вишковић саопштио је данас да је Републички штаб на 5. сједници, одржаној у Бањалуци, донио Закључак о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске.

Према овом Закључку наређује се забрана кретања лицима са навршених 65 и више година живота.
Забрањује се свим лицима кретање на јавним површинама, у времену од 20.00 до 05.00 часова.
Забрана из овог закључка не односи се на: здравствене раднике који су на задатку, лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ, припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку, друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна овлашћења, који су на задатку, лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада и лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за кретање.
Непоштовање забрана из овог закључка казниће се у складу са важећим законским прописима Републике Српске.
За спровођење овог закључка одговорно је Министарство унутрашњих послова Републике Српске.
Закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 30.3.2020. године.
Премијер Вишковић напоменуо је да се за лица која се нађу на путу, као што су возачи, вечерас неће примјењивати мјере, али убудуће морају имати од послодавца потврду о кретању.
„Забрана ће се у пуном капацитету примјењивати од сутра“, рекао је премијер Вишковић.
Он је саопштио је да је Републички штаб за ванредне ситуације данас донио и Закључак о ограничењу окупљања у вјерским објектима.
Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења новог вируса корона на територији Републике Српске у вјерским објектима.
Препоручује се црквеним властима признатих цркава и вјерских заједница да своја богослужења и друге богослужбене радње прилагоде у складу са мјерама превенције ширења новог вируса корона.
Задужују се јединице локалне самоуправе у Републици Српској да у сарадњи са црквеним властима признатих цркава и вјерских заједница прате примјену овог закључка.
Закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 30.3.2020. године.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је и Закључак о формирању Тима за праћење провођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације.
Премијер Вишковић рекао је да Тим за праћење провођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације чине: Ненад Стевандић, предсједник, те чланови: Милојко Грујичић, Срђан Обрадовић, Биљана Пајић и Слободан Цвијановић.
Задатак тима је праћење активности на реализацији свих закључака и других аката Републичког штаба за ванредне ситуације.
Административно – техничке послове Тима за праћење провођења мјера врши Стручно – оперативни тим Републичког штаба за ванредне ситуације.
Закључак ступа на снагу даном доношења.
Премијер Вишковић рекао је да је Влада данас донијелa одлуку о набавци покретне болнице са 500 болничких кревета и цијелокупном пратећом опремом, површинe од 6.000 квадратa, за шта ће бити издвојено 3.650.000 КМ.
„Рок испоруке је десет дана. Набавка је по хитној процедури“, навео је премијер Вишковић и додао да је такав објекат потребан Републици Српској.
Он је истакао да се ради и на набавци респиратора и уређаја за тестирање, а од данас креће и обука додатног броја медицинских радника који ће обављати ове послове.
„Циљ нам је да што прије оспособимо центре за тестирање у Бијељини и Фочи. Желимо повећати број тестираних пацијената јер се то показало као добра превентива у ширењу вируса“, појаснио је премијер Вишковић.
Он је рекао да нема промјене када је ријеч о броју заражених вирусом корона, те да је пацијент из Приједора прикључен на респиратор.
Остали, додао је, немају посљедице, нити шта указује да им је стање погоршано у односу на јучерашњи дан.
Премијер Вишковић је рекао да је један љекар из УКЦ Републике Српске био позитиван на вирус корона, те да су предузете све мјере заштите.

Објављено у Вијести

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

На основу дописа Министарства привреде и предузетништва Републике Српске број 18.05-018-12/20 од 18.03.2020. године, одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности, доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се сви субјекти регистровани у форми самосталног предузетника, а по Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (СЛ.ГЛ.РС, бр. 117/11, 121/12,67/13, 44/16, 84/19) да је Министарство привреде и предузетништва Републике Српске донијело смјернице за поступак регистрације предузетнуика и поступак привременог обављања дјелатности због забране односно ограничења за пословање у тренутној ванредној ситуацији.

Смјернице су сљедеће:

1) Захтјеве за регистрацију оснивања предузетника, промјену податка предузетника и престанак обављања дјелатности, у највећој могућој мјери, запримати путем поште.

2) Захтјеве за привремени престанак, у највећој могућој мјери, запримати путем поште или телефакса или електронске поште или евентуално телефона.

2.1. Приликом подношења захтјева за привремени престанак, а у циљу смањење
административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези
да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне
наплате и трошкова поступка за учењени прекршај из области економског и
финансијског пословања.

2.2. У случају изношења захтјева за привремени престанак путем телефона, службеник
регистрационог органа обавезно утврђује јединствени идентификациони број (ЈИБ)
предузетника и јединствени матични број подносиоца захтјева.

2.3. Поред периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у
напомени захтјева навести да се захтјев подноси усљед више силе.

3) Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника достављати путем поште.

Контакт телефони:

Симо Кучинар 066/274-163
Чедомир Ћук 065/414-668

Објављено у Вијести