Документи

AAA » A+ | A-


 

Буџет општине Љубиње за 2020. годину

Буџет општине Љубиње за 2019. годину

Буџет општине Љубиње за 2018. годину

Статут Општине Љубиње

Пословник Скупштине Општине Љубиње

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

Одлука о измјени и допуни плана јавних набавки за 2020

PLAN JAVNIH NABAVKI 2020

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI

_________________________________________________________

JAVNE NABAVKE 2019
_________________________________________________________
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Одлука о додјели Уговора_ ЛЕД РАСВЈЕТА

Одлука о додјели Уговора за кредитно задужење

 

JAVNE NABAVKE 2018 (DOKUMENTI)

__________________________________________________________

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

План јавних набавки за 2017

Измјене и допуне плана 1

Измјене и допуне плана 2

Измјене и допуне плана 3

Измјена и допуне плане 4

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКЕ 2017

Oдлука о додјели уговора за гориво

Одлука о додјели уговора за хигијену

Одлука о додјели уговора за канцеларисјки материјал

Одлука о додјели уговора за проширење канализационе мреже

Одлука о додјели уговора за одржавање јавне расвјете

Одлука о додјели уговора за бетонирање локалног пута

Одлука о додјели уговора за санацију локалног пута

Одлука о додјели уговора за осигурање имовине и радника

Одлука о додјели уговора за набавку рекламног материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ватрогасног возила

Одлука о избору најповолјнијег понуђача за израду ШПО

____________________________________________________________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Службени гласник 2/2020

Службени гласник 2/2019

Службени гласник 1/2019

Службени гласник 2/2018

Службени гласник 1/2018

Службени гласник 3/2017

Службени гласник 1/2017

Службени гласник 2/16

Службени гласник бр 1/2016

Службени гласник општине Љубиње бр: 1/2015

_____________________________________________________________________

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

Стратегија развоја општине Љубиње-за период 2010.-2020 (.pdf, 2,46МБ)

Plan implementacije 2017-2019

План имплементације 2018-2021

Izvjestaj o implementaciji Strategije za 2016

Pravilnik o godišnjem planiranju rada Opštinske uprave (PPVI procedure)

_____________________________________________________________________

 

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Љубиње

Организациона шема

Називи радних мјеста

Стратегија комуникације (.pdf, 655кб)

СТУДИЈА „План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво за Пројекат изградња система за наводњавање на локалитету Љубињског поља“