Документи

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


БУЏЕТ ЗА 2023.-КОНАЧНА

БУЏЕТ 2022

ЈАВНА РАСПРАВА- Обавјештење

НАЦРТ БУЏЕТА 2022 (1)  

REBALANS BUDŽETA ZA 2021

BUDŽET ZA 2021

Буџет општине Љубиње за 2020. годину

Буџет општине Љубиње за 2019. годину

Буџет општине Љубиње за 2018. годину

Статут Општине Љубиње

Пословник Скупштине Општине Љубиње

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021

Одлука о плану јавних набавки за 2021

План јавних набавки за 2021

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

Odluka o dodjeli ugovora za projekat dogradnje sportska dvorana

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku mašine za čišćenje odvoda

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kompjutera

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva

5.Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kancelelariskog materijala

6.Odluka o dodjeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu

7.Odluka o dodjeli ugovora za nabavku radne mašine za čišćenje ulica

8.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora za asfaltiranje Vinograda

9.Odluka o dodjeli ugovara za Modernizaciju pumpne stanice Do

10.Odluka o dodjeli ugovora za Osiguranje imovine i lica

11.Odluka o dodjeli ugovora za malo terensko vozilo za gašenje požara

12.Odluka o dodjeli ugovora za nabavku materijalno tehničkih sredstava za lokalne izbore

13.Odluka o dodjeli ugovora za asfaltiranje ulice Obor

14.Odluka o dodjeli ugovora za izradu temelja meteorološke stanice

15.Odluka o dodjeli ugovora za krpljenje rupa po gradskim ulicamaa

16.Odluka o dodjeli ugovora za nabavku novogodisnje galanterije

Izmjene i dopune plana JN 2

Izmjene i dopune plana JN 3

Izmjene i dopune plana JN 4

Odluka o poništenju postupka

Plan realizacije JN za 2020 godinu-compressed

Одлука о измјени и допуни плана јавних набавки за 2020

PLAN JAVNIH NABAVKI 2020

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI

_________________________________________________________

JAVNE NABAVKE 2019
_________________________________________________________
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Одлука о додјели Уговора_ ЛЕД РАСВЈЕТА

Одлука о додјели Уговора за кредитно задужење

 

JAVNE NABAVKE 2018 (DOKUMENTI)

__________________________________________________________

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

План јавних набавки за 2017

Измјене и допуне плана 1

Измјене и допуне плана 2

Измјене и допуне плана 3

Измјена и допуне плане 4

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКЕ 2017

Oдлука о додјели уговора за гориво

Одлука о додјели уговора за хигијену

Одлука о додјели уговора за канцеларисјки материјал

Одлука о додјели уговора за проширење канализационе мреже

Одлука о додјели уговора за одржавање јавне расвјете

Одлука о додјели уговора за бетонирање локалног пута

Одлука о додјели уговора за санацију локалног пута

Одлука о додјели уговора за осигурање имовине и радника

Одлука о додјели уговора за набавку рекламног материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ватрогасног возила

Одлука о избору најповолјнијег понуђача за израду ШПО

____________________________________________________________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Службени гласник 2/2020

Службени гласник 2/2019

Службени гласник 1/2019

Службени гласник 2/2018

Службени гласник 1/2018

Службени гласник 3/2017

Службени гласник 1/2017

Службени гласник 2/16

Службени гласник бр 1/2016

Службени гласник општине Љубиње бр: 1/2015

_____________________________________________________________________

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

Стратегија развоја општине Љубиње-за период 2010.-2020 (.pdf, 2,46МБ)

Plan implementacije 2017-2019

План имплементације 2018-2021

Izvjestaj o implementaciji Strategije za 2016

Pravilnik o godišnjem planiranju rada Opštinske uprave (PPVI procedure)

_____________________________________________________________________

 

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Љубиње

Организациона шема

Називи радних мјеста

Стратегија комуникације (.pdf, 655кб)

СТУДИЈА „План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво за Пројекат изградња система за наводњавање на локалитету Љубињског поља“