Резултати конкурса за пријем дјеце у вртић за радну 2024/25.годину

17 јуна 2024

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИРАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ Комисија за пријем дјеце у ЈУ Дјечији вртић“Љубиње“  у саставу: в.д. директора Милена Турањанин, васпитачи Веленка Рудан и Тања Пецељ,  разматрала је приспјеле пријаве дјеце за радну 2024/25 годину и донијела одлуку о пријему сљедеће дјеце која испуњавају услове прописане Правилником о пријему дјеце.   […]

Детаљније

Објављено у Вијести

 К О Н К У Р С                                   за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ за радну 2024/25 годину

14 маја 2024

На основу Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл.гл.Р.Српске бр:79/15,63/20 и 64/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ расписује  К О Н К У Р С за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ за радну 2024/25 годину Уписују се дјеца оба пола са навршене 3 године живота до поласка у школу. ЗА  […]

Детаљније

Објављено у Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји грађевинског земљишта у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

19 априла 2024

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЉУБИЊЕ НАЧЕЛНИК   Број:02-477-4-1/24 Датум: 18.04.2024.године   На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима  продаје грађевинског земљишта  , број 01-477-4/24 од дана 09.04.2024.године и чланова 7. 9. […]

Детаљније

Објављено у Вијести

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje

16 априла 2024

Na osnovu odredaba člana 82. stav 3., a u vezi sa odredbama člana 59. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 61/21) i člana 69.Statuta Opštine Ljubinje („Službeni glasnik opštine Ljubinje, broj 3/17  ), i člana 5. Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora  građana, broj_02-022-28/24 od 16.04.2024.godine načelnik […]

Детаљније

Објављено у Вијести

АНКЕТА ЗА УВЕЗИВАЊЕ ДИЈАСПОРЕ ИЗ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

09 фебруара 2024

Општина Љубиње, уз подршку USAID „Diaspora Invest“ пројекта, проводи анкету за припаднике дијаспоре Љубиња, с циљем вашег доприноса друштвено-економском развоју Општине Љубиње. Уколико сте из Општине Љубиње, а тренутно живите и радите у иностранству и осјећате повезаност са својим крајем, замолићемо вас да попуните анкету кликом на линк: https://docs.google.com/forms/d/13UCDV5exzTQoXThaeiOiAQfoGTK9kyrklQYlt2Jf00w/edit

Детаљније

Објављено у Вијести

Ј А В Н И   П О З И В Кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за дугорочно кредитно задужење Општине Љубиње

01 фебруара 2024

На основу Одлуке СО Љубиње о прихватању кредитног задужења Општине Љубиње број: 01-443-1/23 од 07.12.2023. године и сагласности Министарства финансија Владе Реублике Српске за кредитно задужење број 06.04/400-1215-1/23 од 21.12.2023 године, те Одлуке Начелника о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине број: 02-404-6/24 од 29.01.2024 године, а у складу са одредбом […]

Детаљније

Објављено у Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји ½ грађевинског земљишта (непокретности) у власништву општине Љубиње

30 јануара 2024

(више…)

Детаљније

Објављено у Вијести

Захтјев за издавање еколошке дозволе

17 јануара 2024

Детаљније

Објављено у Вијести

ОДРЖАНА 21. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ – УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ

04 јануара 2024

ОДРЖАНА 21. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ – УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИН На 21. сједници Скупштине општине Љубиње, одржаној 27.12.2023. године одборници су усвојили приједлог Буџета Општине Љубиње за 2024.годину у износу од 4.792.500 КМ Усвојен је и приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2024.годину на територији […]

Детаљније

Објављено у Вијести

Обавјештење о терминима интервјуа за кандидате

10 новембра 2023

  РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЉУБИЊЕ НАЧЕЛНИК КОНКУРСНА КОМИСИЈА   Број: 02-120-3-5/23 Датум: 10.11.2023. године     На основу члана 26.  Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи  (Службени гласник Републике Српске, број 42/17) конкурсна комисија даје:                       О […]

Детаљније

Објављено у Вијести